بررسی مشکلات موجود در فراگیری درس زبان انگلیسی در بین دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1389

<span>توجه به نقش روز افزون فراگیری درس زبان انگلیسی و اهمیت آن در ارتقای دانش و شناخت دانشجویان از رشته‌ی تحصیلی خود، ضرورت یادگیری آن را دو چندان می‌کند. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات موجود در فراگیری درس زبان انگلیسی در بین دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ان...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: حسن جعفری, مینا کشتکار, کمال شاخی, حمیدرضا مهارلو
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2019-07-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_90464_110b4f73ca0332bc3d6b42de97a672d4.pdf