مطالعه رخساره‌ها، محیط رسوبی، فرآیندهای دیاژنزی و تأثیر آن‌ها بر کیفیت مخزنی سازند خانه‌زو در شرق حوضه کپه‌داغ

در این پژوهش سازند خانه‌زو به‌‌عنوان یکی از مخازن هیدروکربوری ایران از نظر رخساره‌ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه سازند خانه‌زو با استفاده از تلفیق مطالعات سنگ چینه‌نگاری و زمین‌شناسی صحرایی در 2 برش سطحی (آب‌قد و برش خانه‌زو (برش الگو)) و 2 برش زیرسطحی (چاه ا...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: رویا خضرلو, سید علی معلمی, بهرام موحد
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2021-04-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_1135_ac85c900e60d997a08063f86b953d801.pdf