اثربخشی درمان شناختی_رفتاری در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

هدف از پ‍‍ژوهش حاضر بررسی تعیین اثربخشی مداخله‌های روان‌شناختی در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بود. در این مطالعه، تمامی دانشجویان دارای افت تحصیلی دانشکده‌های هفت‌گانه این دانشگاه بودند که در سال تحصیلی 1390-1391 در مراکز مشاوره‌ی دانشگاه (هفت د...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: رباب دغاغله, حمیده ابافت, سیده فرزانه جعفری
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2015-01-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_79724_7f9e18adade4670e075484546f5af14f.pdf