On-pump ve Off-pump Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Yapılan Hastaların Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Amaç: Bu çalışmanın amacı on-pump ve off-pump koroner arter baypass greftleme (KABG) yapılan hastaların klinik sonuçlarını retrospektif olarak güncel literatür ışığında değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Ekim 2014 ile Ağustos 2016 tarihleri arasında KABG uygulanan ve postoperatif sinüs...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Ertan DEMİRDAŞ, Gökhan EROL, Erdem ÇETİN, Hüseyin SİCİM, Hakan KARTAL, Gökhan ARSLAN
Format: Article
Language:English
Published: Duzce University 2019-08-01
Series:Düzce Tıp Fakültesi Dergisi
Subjects:
Online Access:http://dergipark.org.tr/dtfd/issue/48404/534981?publisher=duzce