تحلیل پایداری مغارهای سنگی بدون پوشش ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت در سازند آسماری

یکی از روش‌های ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت، ذخیره‌سازی در مغارهای سنگی بدون پوشش می‌باشد. پایداری مغار و کنترل نشت سیال از مهم‌ترین مسائل در ذخیره‌سازی زیرزمینی هستند. حفظ ایمنی سازه حین ساخت و بهره‌برداری و همچنین ممانعت از نشت نفت ذخیره‌شده از نتایج عمده و اصلی پایداری یک سازه می‌باشند؛ بنابراین تحلیل...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: محمد حیدری زاده, ساناز کاسبی, رضا ضرغامی
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2018-02-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_713_0696ec562068aa6fb7c91d32dab17612.pdf