Structure and Mechanical Properties of AlMg4.5 And AlMg4.5Mn Wires Extruded by Kobo Method

W pracy badano wpływ liczby operacji wyciskania metodą KoBo (z identycznym sumarycznym stopniem przerobu λ = 100) na strukturę, własności mechaniczne i charakterystyki umocnieniowe drutów ze stopów AlMg4.5 i AlMg4.5Mn (AA5083). Stwierdzono, że wyciskanie jednooperacyjne prowadzi w przypadku obu sto...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Jaskowski M., Pieła K., Błaz L.
Format: Article
Language:English
Published: Polish Academy of Sciences 2014-06-01
Series:Archives of Metallurgy and Materials
Subjects:
Online Access:http://www.degruyter.com/view/j/amm.2014.59.issue-2/amm-2014-0078/amm-2014-0078.xml?format=INT

Similar Items