بررسی و مقایسه‌ی میزان اضطراب کتابخانه‌ای و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان پایه اصلی پژوهش و آموزش در دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند. اضطراب کتابخانه‌ای یکی از عواملی است که می‌تواند مانع بهره‌گیری دانشجویان از دانش موجود در کتابخانه‌ها شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه‌ی میزان اضطراب کتابخانه‌ای و مؤلفه‌های آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: پرستو پارسایی محمدی, فریدون آزاده, علیرضا حاجی یخچالی, طیبه فتاحی
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2018-01-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_81685_f34cc5ddaa0c63b574feee908affc92b.pdf