اولویت‌بندی موانع فنی‌ـ‌ سازمانی کاربرد IT در سازمان‌های ورزشی با AHP

امروزه، استفاده از فناوری اطلاعات برای کلیۀ سازمانها ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. از‌طرفی، استفاده از فناوری اطلاعات با موانع و چالش‌هایی همراه است؛ لذا، به‌منظور اولویت‌بندی موانع سازمانی و فنی کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی ایران، نظرات 71 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان‌های ورزشی از طری...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: سردار محمدی, نرگس اسمعیلی, نسیم صالحی
Format: Article
Language:fas
Published: Sport Sciences Research Institute 2015-07-01
Series:مطالعات مدیریت ورزشی
Subjects:
Online Access:http://smrj.ssrc.ac.ir/article_457_944ca24941a5c8876f785e8ba3ab0e9f.pdf