بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

<span>امروزه هوش هیجانی به عنوان مؤلفه‌ای قابل قبول در یادگیری و هوش به شمار می‌رود و توسعه در رشد هوش هیجانی یک عنصر کلیدی در یادگیری و تدریس محسوب می‌گردد. هیجانات قوی‌ترین عامل در تعیین نحوة شکل‌گیری، اعمال، تصمیم‌گیری، تنظیم محدودة شخصی و برقراری ارتباط با دیگران هستند. ازآنجاکه هوش هیجانی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: فریده صفی خانی, علیرضا اولی پور, کریم بیت سیاح, محبوبه ثابت ایمانی
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2019-07-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_90483_471ed818d6a6b059b5a30c7c62f657a5.pdf

Similar Items