بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

میل به دانش از نیازهای اساسی انسان است. مطالعه و تدبیر در آثار دانشمندان لازمه همه افراد اجتماع است. با این حال مطالعات نشان داده‌اند که در جامعه ما حتی در بین دانشجویان میانگین میزان مطالعه پایین است. بنابراین این پژوهش با هدف مشخص نمودن وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز ان...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: علی محمد هادیانفرد, نگار غیبی
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2019-01-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_82077_55c4b16769e724ff3e702a991d2665cb.pdf
Description
Summary:میل به دانش از نیازهای اساسی انسان است. مطالعه و تدبیر در آثار دانشمندان لازمه همه افراد اجتماع است. با این حال مطالعات نشان داده‌اند که در جامعه ما حتی در بین دانشجویان میانگین میزان مطالعه پایین است. بنابراین این پژوهش با هدف مشخص نمودن وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز انجام گرفت. این پژوهش یک پژوهش پیمایشی است و ابزار جمع­آوری داده‌ها،پرسشنامه می‌باشد. نمونه پژوهش را 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل دادند. یافته‌های تحقیق نشان داد که 66 درصد از شرکت­کنندگان، به مطالعه علاقه زیاد و یا بسیار زیاد دارند. اما 41درصد آن‌ها کمتر از یک ساعت در طول شبانه روز مطالعه می‌کنند. 55 درصد از آن‌ها مطالعه کتب درسی، 20 درصد کتب غیردرسی و 23درصد هر دو را عنوان کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین میزان مطالعه و همچنین وجود انگیزه برای مطالعه در بین دانشجویان پایین است. می‌توان با استفاده از یک برنامه‌ریزی هدفمند، بستر مناسبی برای مطالعه دانشجویان فراهم ساخت.
ISSN:2251-6506
2345-2757