بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

میل به دانش از نیازهای اساسی انسان است. مطالعه و تدبیر در آثار دانشمندان لازمه همه افراد اجتماع است. با این حال مطالعات نشان داده‌اند که در جامعه ما حتی در بین دانشجویان میانگین میزان مطالعه پایین است. بنابراین این پژوهش با هدف مشخص نمودن وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز ان...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: علی محمد هادیانفرد, نگار غیبی
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2019-01-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_82077_55c4b16769e724ff3e702a991d2665cb.pdf

Similar Items