نقش رشته کوه زاگرس بر ترابرد گردوخاک های عراق به غرب ایران با استفاده از مدل WRF/Chem (مطالعه موردی)

رشته­کوه زاگرس به واسطه قرار داشتن در مجاورت نواحی خشک و نیمه‌خشک کشور­های عراق، سوریه و عربستان همواره در معرض طوفان­های گردوغبار قرار دارد. هدف از این تحقیق بررسی نحوه رفتار طوفان گردوغبار در رویارویی با رشته­کوه زاگرس در غرب کشور است. بدین منظور دو رویداد طوفان گردوغبار رخ داده در 12 الی 14 آوریل...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: جلیل صحرایی, الهام مبارک حسن, ناهید محمدی
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2020-01-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_33847_b8c010a2b7ce3454ed5360e9752416cd.pdf