تغییرات ریخت شناختی جمجمه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در دو رشته کوه البرز و زاگرس در ایران

اندازه‌گیری و توصیف خصوصیات ریختی جانداران ابزاری سودمند برای شناسایی و رده‌بندی آنها محسوب می‌شود و از دیدگاه بوم‌شناسی تکاملی نیز در توصیف سازگاری جمعیت‌های مختلف یک گونه به شرایط محلی حائز اهمیت است. خرس قهوه‌ای بزرگترین گوشتخوار ایران که از گستره پراکنش وسیعی در مناطق کوهستانی شمال و غرب کشور بر...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: جلیل ایمانی, محمد کابلی, محسن احمدی, رسول خسروی, مسعود نظری زاده, فاطمه رسولی نسب
Format: Article
Language:fas
Published: Alzahra University 2017-02-01
Series:زیست‌شناسی کاربردی
Subjects:
Online Access:http://jab.alzahra.ac.ir/article_2731_d7e0e91f7aa8b29ac207f230c658d308.pdf