Çok Kesitli BT ve MRG’de İnternal Akustik Meatus Lateral Açısının Ölçümü Yoluyla Cinsiyet Tayini

Bu çalışmada Petröz kemik internal akustik kanal meatus lateral açısının ölçülmesi ile yapılan cinsiyet tayininde çok kesitli (multislice) BT ve MRG’ nin etkinliğini, lateral açıda sağ-sol arasında farklılık olup olmadığım ve yaş ile lateral açı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır. Tem...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Figen Büyükdemirci, Gür Akansel, Sevtap Gümüştaş, Nilay Akhun, Ömer Kurtaş, Sanem Dereli Bulut
Format: Article
Language:English
Published: Adli Tıp Uzmanları Derneği 2010-12-01
Series:Adli Tıp Bülteni
Subjects:
Online Access:https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/713