İşveren Markası ve İşveren Markasının Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama (Employer Brand and The Employer’s Brand Effect on Emotional Commitment: Apractice in The Accommodation Enterprises)

Amaç – İnsan kaynağının büyük öneme sahip olduğu konaklama işletmelerinde, çalışanların işveren markası algılamalarının ve örgütsel bağlılıklarının, hangi demografik özelliklere göre değişiklik gösterdiği ve işveren markası algılamalarının duygusal bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: S. Banu YILDIZ, Şeyma BAL BOSTANCIOĞLU
Format: Article
Language:English
Published: Isarder 2020-12-01
Series:İşletme Araştırmaları Dergisi
Subjects:
Online Access:https://isarder.org/2020/vol.12_issue.4_article60.pdf