مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس

فرآیند نفت‌زایی موجب تولید نفت از مواد آلی سنگ‌ها در طی میلیون‌ها سال می‌شود. نفت تولید شده پس از مهاجرت، در سنگ مخزن جمع شده و یک تجمع یا میدان نفتی را تشکیل می‌دهد. در این مطالعه با استفاده از روش مدل‌سازی حوضه، تاریخچه حرارتی در یک مقطع تراستی شبیه‌سازی شده و تاریخچه هیدروکربن‌زایی سنگ‌های منشأ ب...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: ارسلان زینل زاده, سیدرضا موسوی حرمی, محمد کسایی نجفی, مریم میرشاهانی
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2015-11-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_539_fe4afb984043dae4f8a33181caa6a17e.pdf