İşyeri Kabalığının Öznel İyi Oluş Haline Etkisi

Çalışma yaşamında, çalışanlar ve yönetici davranışları karşılıklı olarak bireylerin anlık mutluluklarına yansıyabilmektedir. Dolayısıyla iş yaşamında yöneticilerin kaba davranışları, çalışanların kendilerini nasıl hissettiklerine önemli ölçüde etki edebilmektedir. Bu çerçevede, işyeri kabalığının ça...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Özlem KÜÇÜK, Ayşehan ÇAKICI
Format: Article
Language:English
Published: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2018-04-01
Series:Journal of Human and Work
Subjects:
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/pub/iid/issue/31716/368835?publisher=mu
id doaj-e5031a713c944d8cb48edccd8e26cb19
record_format Article
spelling doaj-e5031a713c944d8cb48edccd8e26cb192020-11-25T03:30:18ZengMuğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiJournal of Human and Work2148-967X2018-04-0151758710.18394/iid.368835368İşyeri Kabalığının Öznel İyi Oluş Haline EtkisiÖzlem KÜÇÜK0Ayşehan ÇAKICI1MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜMERSİN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜÇalışma yaşamında, çalışanlar ve yönetici davranışları karşılıklı olarak bireylerin anlık mutluluklarına yansıyabilmektedir. Dolayısıyla iş yaşamında yöneticilerin kaba davranışları, çalışanların kendilerini nasıl hissettiklerine önemli ölçüde etki edebilmektedir. Bu çerçevede, işyeri kabalığının çalışanların öznel iyi oluş haline etkisini belirlemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır.  Veriler, literatüre dayalı geliştirilen bir anket ile derlenmiştir. Anket, 2017 yılı Ocak-Mart ayları arasında kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, Mersin ilindeki kamu ve özel sektör kurumlarında çalışan 477 kişiye yüz yüze ve e-posta yoluyla uygulanmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra faktör ve regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Yönetici kabalığındaki bir birimlik artışın çalışanın genel öznel iyi oluş halini 0,215 birim azaltırken, iş arkadaşlarından kaynaklı kabalığın 0,150 birim azalttığı tespit edilmiştir. İşyeri kabalığının çalışanların öznel iyi oluşlarını %9 oranında açıklayabildiği bulunmuştur. Makale, yöneticilerin işletme başarısında çalışan mutluluğunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu dikkate almaları ve bu nedenle de ilişkilerde kabalığın yerinin nezakete bırakılmasına ilişkin önerilerle son bulmaktadır.https://dergipark.org.tr/tr/pub/iid/issue/31716/368835?publisher=muglass ceilingglass cliffprejudicegenderi̇şyeri kabalığıöznel i̇yi oluş
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Özlem KÜÇÜK
Ayşehan ÇAKICI
spellingShingle Özlem KÜÇÜK
Ayşehan ÇAKICI
İşyeri Kabalığının Öznel İyi Oluş Haline Etkisi
Journal of Human and Work
glass ceiling
glass cliff
prejudice
gender
i̇şyeri kabalığı
öznel i̇yi oluş
author_facet Özlem KÜÇÜK
Ayşehan ÇAKICI
author_sort Özlem KÜÇÜK
title İşyeri Kabalığının Öznel İyi Oluş Haline Etkisi
title_short İşyeri Kabalığının Öznel İyi Oluş Haline Etkisi
title_full İşyeri Kabalığının Öznel İyi Oluş Haline Etkisi
title_fullStr İşyeri Kabalığının Öznel İyi Oluş Haline Etkisi
title_full_unstemmed İşyeri Kabalığının Öznel İyi Oluş Haline Etkisi
title_sort i̇şyeri kabalığının öznel i̇yi oluş haline etkisi
publisher Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
series Journal of Human and Work
issn 2148-967X
publishDate 2018-04-01
description Çalışma yaşamında, çalışanlar ve yönetici davranışları karşılıklı olarak bireylerin anlık mutluluklarına yansıyabilmektedir. Dolayısıyla iş yaşamında yöneticilerin kaba davranışları, çalışanların kendilerini nasıl hissettiklerine önemli ölçüde etki edebilmektedir. Bu çerçevede, işyeri kabalığının çalışanların öznel iyi oluş haline etkisini belirlemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır.  Veriler, literatüre dayalı geliştirilen bir anket ile derlenmiştir. Anket, 2017 yılı Ocak-Mart ayları arasında kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, Mersin ilindeki kamu ve özel sektör kurumlarında çalışan 477 kişiye yüz yüze ve e-posta yoluyla uygulanmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra faktör ve regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Yönetici kabalığındaki bir birimlik artışın çalışanın genel öznel iyi oluş halini 0,215 birim azaltırken, iş arkadaşlarından kaynaklı kabalığın 0,150 birim azalttığı tespit edilmiştir. İşyeri kabalığının çalışanların öznel iyi oluşlarını %9 oranında açıklayabildiği bulunmuştur. Makale, yöneticilerin işletme başarısında çalışan mutluluğunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu dikkate almaları ve bu nedenle de ilişkilerde kabalığın yerinin nezakete bırakılmasına ilişkin önerilerle son bulmaktadır.
topic glass ceiling
glass cliff
prejudice
gender
i̇şyeri kabalığı
öznel i̇yi oluş
url https://dergipark.org.tr/tr/pub/iid/issue/31716/368835?publisher=mu
work_keys_str_mv AT ozlemkucuk isyerikabalıgınınozneliyiolushalineetkisi
AT aysehancakici isyerikabalıgınınozneliyiolushalineetkisi
_version_ 1724576277954822144