ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392

طرح درس از مهم‌ترین ابزارهای اثربخشی فرآیند یاددهی_یادگیری و یکی از راه‌های غیر قابل‌انکار در ارتقای کیفیت آموزش است. اساتید با کمک طرح درس، مفاهیم و مطالب درسی را در کلاس به‌طور صحیح ارائه می‌دهند و متعاقباً دانشجویان نیز مفاهیم را بهتر درک می‌کنند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی کیفیت طرح درس اعضای هی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: فرخنده جمشیدی, سمیه پروین, رویا فتحی خانقاه, سیدعابدین حسینی آهنگری
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2015-01-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_79715_79cfa441d4cbe4648460992632e54a60.pdf

Similar Items