رابطه ذهنیت فلسفی و موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری

این مقاله اثر ذهنیت فلسفی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی را بررسی و نتایج آن گروهها را با هم مقایسه می نماید . نمونه آماری پژوهش شامل 202 دانشجو از دانشگاه های دولتی و 198 دانشجو از دانشگاههای آزاد اسلامی است .داده های پ...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: اعظم شکری, مریم قره چائی
Format: Article
Language:fas
Published: Alzahra University 2020-01-01
Series:پژوهش‌های تجربی حسابداری
Subjects:
Online Access:https://jera.alzahra.ac.ir/article_4176_ae6b5fecf6f4ef76190b7a81f4271159.pdf