Kavite tasarımının kalsiyum hidroksitin kök kanal düzensizliklerinden uzaklaştırılmasına etkisi

Giriş: Konservatif endodontik kavite (KEK) tasarımı son zamanlarda dişlerin mekanik stabilitesini korumak için geliştirilmiştir ve geleneksel endodontik kavite (GEK) tasarımına bir alternatif olarak yerini almıştır. Bu çalışmanın amacı, kavite tasarımının, kalsiyum hidroksitin (Ca(OH)2) kök kanallar...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Selen Küçükkaya Eren, Emel Uzunoğlu Özyürek
Format: Article
Language:English
Published: Cumhuriyet University 2019-12-01
Series:Cumhuriyet Dental Journal
Subjects:
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumudj/issue/51110/605699?publisher=cumhuriyet