انواع دولومیت‎های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه

سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری (واقع در فروافتادگی دزفول) با حدود m 400 ضخامت، در یک محیط رمپ کربناته نهشته شده و تحت تاثیر فرآیندهای دیاژنزی مختلفی قرار گرفته است. مطالعه مغزه‎های حفاری، مقاطع میکروسکوپی و تصاویر میکروسکوپ الکترونی پنج چاه این میدان نشان می‎دهد، دولومیتی‎شدن، یکی از موثرترین فر...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: مصطفی مرادی, سید‌رضا موسوی‌حرمی, اسداله محبوبی, محمد خانه باد
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2019-02-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_915_e747e510f0324309be52eccd29faa9f0.pdf