Slaugytojų bendravimo ypatumai su pacientais ir medicinos personalu sveikatos priežiūros įstaigoje

Darbo tikslas. Ištirti sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių slaugytojų požiūrį į bendravimo ypatumus ir juos sąlygojančius veiksnius su pacientais ir medicinos personalu. Uždaviniai. Ištirti slaugytojų požiūrį į bendravimą su pacientais, ištirti slaugytojų požiūrį į bendravimą su medicinos perso...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Jakevičiūtė, Judita
Other Authors: Vladičkienė, Jurgita
Format: Dissertation
Language:Lithuanian
Published: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) 2011
Subjects:
Online Access:http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110628_152958-27458/DS.005.0.01.ETD
id ndltd-LABT_ETD-oai-elaba.lt-LT-eLABa-0001-E.02~2011~D_20110628_152958-27458
record_format oai_dc
spelling ndltd-LABT_ETD-oai-elaba.lt-LT-eLABa-0001-E.02~2011~D_20110628_152958-274582015-01-17T03:42:12Z2011-06-28litPublic HealthJakevičiūtė, JuditaSlaugytojų bendravimo ypatumai su pacientais ir medicinos personalu sveikatos priežiūros įstaigojeCommunication features of the nurses to patients and medical staff in health care institutionLithuanian Academic Libraries Network (LABT)Darbo tikslas. Ištirti sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių slaugytojų požiūrį į bendravimo ypatumus ir juos sąlygojančius veiksnius su pacientais ir medicinos personalu. Uždaviniai. Ištirti slaugytojų požiūrį į bendravimą su pacientais, ištirti slaugytojų požiūrį į bendravimą su medicinos personalu, nustatyti veiksnius, turinčius reikšmės slaugytojų bendravimui su medicinos personalu ir pacientais. Tyrimo metodika. Atlikta Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų Konservatyviosios medicinos profilio ir Konsultacinės poliklinikos skyriuose dirbančių slaugytojų anoniminė anketinė apklausa. Slaugytojoms išdalinta 246 anketos, grąžino 222 respondentės (atsako dažnis – 90 proc.). Gauti duomenys analizuoti SPSS 13.0 programiniu paketu. Ryšiai tarp požymių vertinti Chi kvadrato (χ2) bei z kriterijais. Rezultatų skirtumas laikytinas statistiškai reikšmingu, kai p<0,05. Rezultatai. Didesnė dalis respondenčių mano, kad bendravimas tarp slaugytojų ir pacientų yra geras, tačiau dalykiškas. 72,9 proc. respondenčių teigė bendraujančios pagarbiai /nuoširdžiai su pacientais. Beveik pusė slaugytojų (42,5 proc.) retai turi bendravimo problemų su pacientais bei niekada negauna pastabų dėl netinkamo bendravimo su jais (49,5 proc.). Slaugytojos bendravimą su gydytojais vertino blogiau ir nurodė dažniau patiriančios stresą bendraudamos su gydytojais nei su kitais medikais. 51,4 proc. respondenčių mano, kad bendravimas su slaugytojomis yra draugiškas. Dauguma... [toliau žr. visą tekstą]Aim of the study. To analyze approach to communication features and their influencing factors with patients and medical staff of the nurses who working in the health care institution. Objectives. To analyze approach to communication with patients of nurses, to investigate an approach to communication with medical staff of nurses, to determine the factors which are important to communicate with medical staff and patients for nurses. Methods. The anonymous research of the nurses has been performed in the Conservative medical profile and the Consulting Clinic departments of the Lithuanian Health Sciences University Hospital Kaunas Clinic. 246 questionnaires were issued to the nurses, returned – 222 respondents (response rate 90,0 %). The received results were analysed using SPSS 13.0 programming package. The statistical significance was accessed by Chi square (2), also by z criteria. The difference between the received results is statistically important, as p<0,05. Results. In most cases, respondents noted that communication between nurses and patients is good, but it is businesslike. 72.9 % of respondents noted that they are communicating respectfully/sincerely with patients. Almost half of the nurses noted that they rarely (42.5 %) have communication problems with patients and they never (49.5 %) get the comments on inappropriate communication with them. Communication with doctors and nurses were assessed by respondents as worse and have affected the stress more often... [to full text]SlaugytojosPacientaiBendravimasNursesPatientsCommunicationMaster thesisVladičkienė, JurgitaVaitkaitienė, EglėKalėdienė, RamunėTamošiūnas, AbdonasStarkuvienė, SkirmantėStankūnas, MindaugasRadišauskas, RičardasCibulskas, GintautasGedvilis, StasysLithuanian University of Health SciencesLithuanian University of Health Scienceshttp://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110628_152958-27458LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110628_152958-27458KMU-omcawebpshr-20110613-11437http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110628_152958-27458/DS.005.0.01.ETDUnrestrictedapplication/pdf
collection NDLTD
language Lithuanian
format Dissertation
sources NDLTD
topic Public Health
Slaugytojos
Pacientai
Bendravimas
Nurses
Patients
Communication
spellingShingle Public Health
Slaugytojos
Pacientai
Bendravimas
Nurses
Patients
Communication
Jakevičiūtė, Judita
Slaugytojų bendravimo ypatumai su pacientais ir medicinos personalu sveikatos priežiūros įstaigoje
description Darbo tikslas. Ištirti sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių slaugytojų požiūrį į bendravimo ypatumus ir juos sąlygojančius veiksnius su pacientais ir medicinos personalu. Uždaviniai. Ištirti slaugytojų požiūrį į bendravimą su pacientais, ištirti slaugytojų požiūrį į bendravimą su medicinos personalu, nustatyti veiksnius, turinčius reikšmės slaugytojų bendravimui su medicinos personalu ir pacientais. Tyrimo metodika. Atlikta Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų Konservatyviosios medicinos profilio ir Konsultacinės poliklinikos skyriuose dirbančių slaugytojų anoniminė anketinė apklausa. Slaugytojoms išdalinta 246 anketos, grąžino 222 respondentės (atsako dažnis – 90 proc.). Gauti duomenys analizuoti SPSS 13.0 programiniu paketu. Ryšiai tarp požymių vertinti Chi kvadrato (χ2) bei z kriterijais. Rezultatų skirtumas laikytinas statistiškai reikšmingu, kai p<0,05. Rezultatai. Didesnė dalis respondenčių mano, kad bendravimas tarp slaugytojų ir pacientų yra geras, tačiau dalykiškas. 72,9 proc. respondenčių teigė bendraujančios pagarbiai /nuoširdžiai su pacientais. Beveik pusė slaugytojų (42,5 proc.) retai turi bendravimo problemų su pacientais bei niekada negauna pastabų dėl netinkamo bendravimo su jais (49,5 proc.). Slaugytojos bendravimą su gydytojais vertino blogiau ir nurodė dažniau patiriančios stresą bendraudamos su gydytojais nei su kitais medikais. 51,4 proc. respondenčių mano, kad bendravimas su slaugytojomis yra draugiškas. Dauguma... [toliau žr. visą tekstą] === Aim of the study. To analyze approach to communication features and their influencing factors with patients and medical staff of the nurses who working in the health care institution. Objectives. To analyze approach to communication with patients of nurses, to investigate an approach to communication with medical staff of nurses, to determine the factors which are important to communicate with medical staff and patients for nurses. Methods. The anonymous research of the nurses has been performed in the Conservative medical profile and the Consulting Clinic departments of the Lithuanian Health Sciences University Hospital Kaunas Clinic. 246 questionnaires were issued to the nurses, returned – 222 respondents (response rate 90,0 %). The received results were analysed using SPSS 13.0 programming package. The statistical significance was accessed by Chi square (2), also by z criteria. The difference between the received results is statistically important, as p<0,05. Results. In most cases, respondents noted that communication between nurses and patients is good, but it is businesslike. 72.9 % of respondents noted that they are communicating respectfully/sincerely with patients. Almost half of the nurses noted that they rarely (42.5 %) have communication problems with patients and they never (49.5 %) get the comments on inappropriate communication with them. Communication with doctors and nurses were assessed by respondents as worse and have affected the stress more often... [to full text]
author2 Vladičkienė, Jurgita
author_facet Vladičkienė, Jurgita
Jakevičiūtė, Judita
author Jakevičiūtė, Judita
author_sort Jakevičiūtė, Judita
title Slaugytojų bendravimo ypatumai su pacientais ir medicinos personalu sveikatos priežiūros įstaigoje
title_short Slaugytojų bendravimo ypatumai su pacientais ir medicinos personalu sveikatos priežiūros įstaigoje
title_full Slaugytojų bendravimo ypatumai su pacientais ir medicinos personalu sveikatos priežiūros įstaigoje
title_fullStr Slaugytojų bendravimo ypatumai su pacientais ir medicinos personalu sveikatos priežiūros įstaigoje
title_full_unstemmed Slaugytojų bendravimo ypatumai su pacientais ir medicinos personalu sveikatos priežiūros įstaigoje
title_sort slaugytojų bendravimo ypatumai su pacientais ir medicinos personalu sveikatos priežiūros įstaigoje
publisher Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
publishDate 2011
url http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110628_152958-27458/DS.005.0.01.ETD
work_keys_str_mv AT jakeviciutejudita slaugytojubendravimoypatumaisupacientaisirmedicinospersonalusveikatosprieziurosistaigoje
AT jakeviciutejudita communicationfeaturesofthenursestopatientsandmedicalstaffinhealthcareinstitution
_version_ 1716727902673829888