Samvård respektive separerad vård : Inverkan på en nybliven mors tillit till sin förmåga att amma

På de flesta svenska sjukhus har samvård av mor och barn efter förlossning eftersträvats eftersom samvård bland annat främjar amning. I samband med kejsarsnitt och då barnet inte mår väl efter födsel separeras dock ofta mor och barn för en kortare eller längre tid, vilket påverkar amningen negativt....

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Keränen, Therese, Kuusela, Mirjam
Format: Others
Language:Swedish
Published: Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 2015
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-316
id ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-hb-316
record_format oai_dc
spelling ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-hb-3162015-07-08T04:51:04ZSamvård respektive separerad vård : Inverkan på en nybliven mors tillit till sin förmåga att ammasweKeränen, ThereseKuusela, MirjamHögskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärdHögskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd2015rooming-inseparationself-efficacybreastfeedingBSES-SFmothersneonatalcesarean sectioPå de flesta svenska sjukhus har samvård av mor och barn efter förlossning eftersträvats eftersom samvård bland annat främjar amning. I samband med kejsarsnitt och då barnet inte mår väl efter födsel separeras dock ofta mor och barn för en kortare eller längre tid, vilket påverkar amningen negativt. Mödrars tillit till sin förmåga att amma har visat sig ha stor betydelse för om de skall lyckas med amning. Mödrar med låg tillit har en högre risk att sluta amma tidigt än de som har hög tillit. Syftet med studien var att jämföra nyblivna mödrars tillit till sin förmåga att amma då mor och barn vårdas tillsammans respektive vårdas separerade efter förlossning. I studien ingick totalt 60 mödrar från fyra olika sjukhus i västra Sverige, varav hälften samvårdats med sitt barn respektive vårdats separerade. Undersökningen gjordes utifrån en kvantitativ ansats genom enkätundersökning med det validerade mätinstrument BSES-SF. Svarsdatan har analyserats med jämförande och förklarande statistik i form av Mann-Whitney U test samt Chi-Square test. Resultatet visade på att numerisk skillnad fanns. Mödrar som separerats hade en lägre tillit till sin förmåga att amma än mödrar som hade samvårdats med sitt barn. Skillnaden var dock ej signifikant. Studien har för litet urval och eventuella störande variabler har ej kunnat uteslutas för att resultatet skall anses tillförlitligt, men tendensen som framkommit stöds i annan forskning. I diskussionen lyfts även att vid initiala amningssvårigheter kan pedagogiska tillitshöjande interventioner vara av betydelse samt undvikande av mjölkersättning i de fall där medicinsk indikation för detta saknas. Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-316application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess
collection NDLTD
language Swedish
format Others
sources NDLTD
topic rooming-in
separation
self-efficacy
breastfeeding
BSES-SF
mothers
neonatal
cesarean sectio
spellingShingle rooming-in
separation
self-efficacy
breastfeeding
BSES-SF
mothers
neonatal
cesarean sectio
Keränen, Therese
Kuusela, Mirjam
Samvård respektive separerad vård : Inverkan på en nybliven mors tillit till sin förmåga att amma
description På de flesta svenska sjukhus har samvård av mor och barn efter förlossning eftersträvats eftersom samvård bland annat främjar amning. I samband med kejsarsnitt och då barnet inte mår väl efter födsel separeras dock ofta mor och barn för en kortare eller längre tid, vilket påverkar amningen negativt. Mödrars tillit till sin förmåga att amma har visat sig ha stor betydelse för om de skall lyckas med amning. Mödrar med låg tillit har en högre risk att sluta amma tidigt än de som har hög tillit. Syftet med studien var att jämföra nyblivna mödrars tillit till sin förmåga att amma då mor och barn vårdas tillsammans respektive vårdas separerade efter förlossning. I studien ingick totalt 60 mödrar från fyra olika sjukhus i västra Sverige, varav hälften samvårdats med sitt barn respektive vårdats separerade. Undersökningen gjordes utifrån en kvantitativ ansats genom enkätundersökning med det validerade mätinstrument BSES-SF. Svarsdatan har analyserats med jämförande och förklarande statistik i form av Mann-Whitney U test samt Chi-Square test. Resultatet visade på att numerisk skillnad fanns. Mödrar som separerats hade en lägre tillit till sin förmåga att amma än mödrar som hade samvårdats med sitt barn. Skillnaden var dock ej signifikant. Studien har för litet urval och eventuella störande variabler har ej kunnat uteslutas för att resultatet skall anses tillförlitligt, men tendensen som framkommit stöds i annan forskning. I diskussionen lyfts även att vid initiala amningssvårigheter kan pedagogiska tillitshöjande interventioner vara av betydelse samt undvikande av mjölkersättning i de fall där medicinsk indikation för detta saknas.
author Keränen, Therese
Kuusela, Mirjam
author_facet Keränen, Therese
Kuusela, Mirjam
author_sort Keränen, Therese
title Samvård respektive separerad vård : Inverkan på en nybliven mors tillit till sin förmåga att amma
title_short Samvård respektive separerad vård : Inverkan på en nybliven mors tillit till sin förmåga att amma
title_full Samvård respektive separerad vård : Inverkan på en nybliven mors tillit till sin förmåga att amma
title_fullStr Samvård respektive separerad vård : Inverkan på en nybliven mors tillit till sin förmåga att amma
title_full_unstemmed Samvård respektive separerad vård : Inverkan på en nybliven mors tillit till sin förmåga att amma
title_sort samvård respektive separerad vård : inverkan på en nybliven mors tillit till sin förmåga att amma
publisher Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
publishDate 2015
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-316
work_keys_str_mv AT keranentherese samvardrespektivesepareradvardinverkanpaennyblivenmorstillittillsinformagaattamma
AT kuuselamirjam samvardrespektivesepareradvardinverkanpaennyblivenmorstillittillsinformagaattamma
_version_ 1716807926406971392