"De har den alltid med sig" : Lärares uppfattningar om ett iPad-projekt

Nio lärare har intervjuats om sina förväntningar inför och upplevelser och erfarenheter av att lärare och elever skall få tillgång till iPads i undervisningen. Ansatsen är livsvärldsfenomenologisk. Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse de nio lärarna som undervisar eleverna förväntar sig...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Almén, Lars
Format: Others
Language:Swedish
Published: Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation 2013
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-21783
id ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-hj-21783
record_format oai_dc
spelling ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-hj-217832013-12-03T04:38:53Z"De har den alltid med sig" : Lärares uppfattningar om ett iPad-projektsweAlmén, LarsHögskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation2013iPadphenomenologyteachingiPadfenomenologiundervisningNio lärare har intervjuats om sina förväntningar inför och upplevelser och erfarenheter av att lärare och elever skall få tillgång till iPads i undervisningen. Ansatsen är livsvärldsfenomenologisk. Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse de nio lärarna som undervisar eleverna förväntar sig att införandet av iPad kommer att ha för det dagliga arbetet i skolan. Dessutom undersöks om och i så fall hur lärarna upplever att deras arbete i klassrummet förändrats efter att eleverna haft tillgång till iPads i undervisningen under några månader. Studiens frågeställningar är; ”Vilka förväntningar har lärarna på införandet av iPad i det vardagliga arbetet i skolan?” och ”Vilken betydelse upplever lärarna att iPad har haft för lärarna och eleverna i undervisningen?” Lärarna upplevde att med iPadens hjälp skulle de kunna arbeta på ett sätt som liknar det eleverna är vana att möta utanför skolan. Elever i behov av stöd förväntades gynnas. Lärarna upplevde en oro för att eleverna skulle tappa fokus från lektionerna, de skulle behöva mer fortbildning och det fanns farhågor om att problem med teknologin skulle uppstå. Efter att projektet pågått några månader upplevde lärarna att undervisningen huvudsakligen påverkats positivt. Eleverna hade alltid iPaden med sig och arbetade mer på raster och hemma, de tog initiativ till att hjälpa varandra och lärarna när tekniska problem uppstod. Möjligheten att använda e-böcker upplevs ha påverkat läsandet positivt och det blev lugnare i klassrummet.  Elever i behov av stöd påverkades positivt då allt studiematerial finns samlat i iPaden. Det har dock varit problem med att använda skolans lärplattform på iPaden. Nine teachers have been interviewed about their expectations before and experiences during a project where teachers and pupils will have access to iPads in class. The thesis approach is phenomenological. The purpose of the study is to investigate which impact the nine teachers who teach the pupils expect that the introduction of iPads will have on the daily work in the classroom. Further is the study investigating if, and if that is the case, how the teachers experience that their classroom work have changed since the pupils have got access to iPads in class for a couple of months. The research questions of the study are; “Which expectations do the teachers have on the introduction of iPads in the daily work in school?”, and “Which impact do the teachers experience that the iPad have to the teachers and pupils in the classroom?” The teachers experienced that with the iPad they could work in a way similar to the way the pupils are used to outside school. Pupils with learning problems were expected to be benefited. The teachers were worried that the pupils would lose focus from class. The teachers experienced need for further education and they were worried about technological problems. After a couple of months with iPads the teachers experienced that class activities had changed for the better. The pupils always brought their iPad in class and they worked more during breaks and at home. They took initiative to help each other and the teachers when technological problems occurred. The teachers experienced that the pupils easy access to e-books benefitted reading and the classroom became calmer. Pupils with learning problems benefitted when all study material where gathered in the iPad. There have been problems with integrating the schools learning portal with the iPad. Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-21783application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess
collection NDLTD
language Swedish
format Others
sources NDLTD
topic iPad
phenomenology
teaching
iPad
fenomenologi
undervisning
spellingShingle iPad
phenomenology
teaching
iPad
fenomenologi
undervisning
Almén, Lars
"De har den alltid med sig" : Lärares uppfattningar om ett iPad-projekt
description Nio lärare har intervjuats om sina förväntningar inför och upplevelser och erfarenheter av att lärare och elever skall få tillgång till iPads i undervisningen. Ansatsen är livsvärldsfenomenologisk. Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse de nio lärarna som undervisar eleverna förväntar sig att införandet av iPad kommer att ha för det dagliga arbetet i skolan. Dessutom undersöks om och i så fall hur lärarna upplever att deras arbete i klassrummet förändrats efter att eleverna haft tillgång till iPads i undervisningen under några månader. Studiens frågeställningar är; ”Vilka förväntningar har lärarna på införandet av iPad i det vardagliga arbetet i skolan?” och ”Vilken betydelse upplever lärarna att iPad har haft för lärarna och eleverna i undervisningen?” Lärarna upplevde att med iPadens hjälp skulle de kunna arbeta på ett sätt som liknar det eleverna är vana att möta utanför skolan. Elever i behov av stöd förväntades gynnas. Lärarna upplevde en oro för att eleverna skulle tappa fokus från lektionerna, de skulle behöva mer fortbildning och det fanns farhågor om att problem med teknologin skulle uppstå. Efter att projektet pågått några månader upplevde lärarna att undervisningen huvudsakligen påverkats positivt. Eleverna hade alltid iPaden med sig och arbetade mer på raster och hemma, de tog initiativ till att hjälpa varandra och lärarna när tekniska problem uppstod. Möjligheten att använda e-böcker upplevs ha påverkat läsandet positivt och det blev lugnare i klassrummet.  Elever i behov av stöd påverkades positivt då allt studiematerial finns samlat i iPaden. Det har dock varit problem med att använda skolans lärplattform på iPaden. === Nine teachers have been interviewed about their expectations before and experiences during a project where teachers and pupils will have access to iPads in class. The thesis approach is phenomenological. The purpose of the study is to investigate which impact the nine teachers who teach the pupils expect that the introduction of iPads will have on the daily work in the classroom. Further is the study investigating if, and if that is the case, how the teachers experience that their classroom work have changed since the pupils have got access to iPads in class for a couple of months. The research questions of the study are; “Which expectations do the teachers have on the introduction of iPads in the daily work in school?”, and “Which impact do the teachers experience that the iPad have to the teachers and pupils in the classroom?” The teachers experienced that with the iPad they could work in a way similar to the way the pupils are used to outside school. Pupils with learning problems were expected to be benefited. The teachers were worried that the pupils would lose focus from class. The teachers experienced need for further education and they were worried about technological problems. After a couple of months with iPads the teachers experienced that class activities had changed for the better. The pupils always brought their iPad in class and they worked more during breaks and at home. They took initiative to help each other and the teachers when technological problems occurred. The teachers experienced that the pupils easy access to e-books benefitted reading and the classroom became calmer. Pupils with learning problems benefitted when all study material where gathered in the iPad. There have been problems with integrating the schools learning portal with the iPad.
author Almén, Lars
author_facet Almén, Lars
author_sort Almén, Lars
title "De har den alltid med sig" : Lärares uppfattningar om ett iPad-projekt
title_short "De har den alltid med sig" : Lärares uppfattningar om ett iPad-projekt
title_full "De har den alltid med sig" : Lärares uppfattningar om ett iPad-projekt
title_fullStr "De har den alltid med sig" : Lärares uppfattningar om ett iPad-projekt
title_full_unstemmed "De har den alltid med sig" : Lärares uppfattningar om ett iPad-projekt
title_sort "de har den alltid med sig" : lärares uppfattningar om ett ipad-projekt
publisher Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation
publishDate 2013
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-21783
work_keys_str_mv AT almenlars dehardenalltidmedsiglararesuppfattningaromettipadprojekt
_version_ 1716616611024076800