Distributionsstrukturer för FMCG-varor : - en intervjustudie

Inom logistiken finns det ett antal frågeställningar, där struktur är ett viktigt område. Strukturfrågorna berör bland annat distributionen, exempelvis om en färdig produkt ska lagras eller skickas direkt till kund samt hur själva transporten ska gå till. Distributionsstrukturen syftar till att över...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Hahrs, Jakob, Andersson, Pehr, Evaldsson, David, Hulenvik, Jakob
Format: Others
Language:Swedish
Published: Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO) 2014
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-36423
Description
Summary:Inom logistiken finns det ett antal frågeställningar, där struktur är ett viktigt område. Strukturfrågorna berör bland annat distributionen, exempelvis om en färdig produkt ska lagras eller skickas direkt till kund samt hur själva transporten ska gå till. Distributionsstrukturen syftar till att överbrygga de gap som uppstår mellan producerande företag och konsumenterna av deras produkter. Distributionen är i vissa fall mer komplex än företaget i sig, där beslutsfattandet kan handla om vilka delar som ska outsourcas och vilka externa aktörer som ska samarbetas med. Val gällande distributionen kan vara avgörande för ett företags lönsamhet och konkurrensförmåga. Många författare hävdar dock att det inte finns någon generellt svar på hur en distributionsstruktur ska utformas utan det skiljer sig från situation till situation, exempelvis beroende på produkttyp. En produktgrupp där distributionen är av betydelse är FMCG-varor, då de bland annat kännetecknas av en stor geografisk spridning, hög lageromsättningshastighet och frekventa inköp.