iPads som verktyg i matematikundervisningen. : En undersökning om möjligheter, utmaningar och svårigheter med iPads i utbildningssyfte.

Det här arbetet utgick från att ta reda på möjligheterna, svårigheterna och utmaningarna gällande iPads som verktyg i matematikundervisningen. Det här gjordes genom en undersökning av tidigare forskning kombinerat med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer. Respondenterna till intervjuer...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Damberg, Anton, Johansson, David
Format: Others
Language:Swedish
Published: Linnéuniversitetet, Institutionen för matematikdidaktik (MD) 2014
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-39662
id ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-lnu-39662
record_format oai_dc
spelling ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-lnu-396622015-02-04T04:44:56ZiPads som verktyg i matematikundervisningen. : En undersökning om möjligheter, utmaningar och svårigheter med iPads i utbildningssyfte.sweiPads as a tool in the Mathematics Education : A study on opportunities, challenges and difficulties with iPads foreducational purposes.Damberg, AntonJohansson, DavidLinnéuniversitetet, Institutionen för matematikdidaktik (MD)Linnéuniversitetet, Institutionen för matematikdidaktik (MD)2014iPadApplikationerDet här arbetet utgick från att ta reda på möjligheterna, svårigheterna och utmaningarna gällande iPads som verktyg i matematikundervisningen. Det här gjordes genom en undersökning av tidigare forskning kombinerat med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer. Respondenterna till intervjuerna var tre lärare på mellanstadiet som arbetade med klassuppsättningar av iPads. Det resultat som framgick genom studien var att iPads ökar elevernas motivation och engagemang i matematikundervisningen. De bidrog också till en effektiviserad kommunikation mellan lärare och elever. Svårigheterna med iPads i klassrummen var lärarnas låga kunskaper om dem. Utmaningarna med iPads i undervisningen var att koppla användningen av dem till styrdokument och syfte i matematiken istället för nöjessammanhang. Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-39662application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess
collection NDLTD
language Swedish
format Others
sources NDLTD
topic iPad
Applikationer
spellingShingle iPad
Applikationer
Damberg, Anton
Johansson, David
iPads som verktyg i matematikundervisningen. : En undersökning om möjligheter, utmaningar och svårigheter med iPads i utbildningssyfte.
description Det här arbetet utgick från att ta reda på möjligheterna, svårigheterna och utmaningarna gällande iPads som verktyg i matematikundervisningen. Det här gjordes genom en undersökning av tidigare forskning kombinerat med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer. Respondenterna till intervjuerna var tre lärare på mellanstadiet som arbetade med klassuppsättningar av iPads. Det resultat som framgick genom studien var att iPads ökar elevernas motivation och engagemang i matematikundervisningen. De bidrog också till en effektiviserad kommunikation mellan lärare och elever. Svårigheterna med iPads i klassrummen var lärarnas låga kunskaper om dem. Utmaningarna med iPads i undervisningen var att koppla användningen av dem till styrdokument och syfte i matematiken istället för nöjessammanhang.
author Damberg, Anton
Johansson, David
author_facet Damberg, Anton
Johansson, David
author_sort Damberg, Anton
title iPads som verktyg i matematikundervisningen. : En undersökning om möjligheter, utmaningar och svårigheter med iPads i utbildningssyfte.
title_short iPads som verktyg i matematikundervisningen. : En undersökning om möjligheter, utmaningar och svårigheter med iPads i utbildningssyfte.
title_full iPads som verktyg i matematikundervisningen. : En undersökning om möjligheter, utmaningar och svårigheter med iPads i utbildningssyfte.
title_fullStr iPads som verktyg i matematikundervisningen. : En undersökning om möjligheter, utmaningar och svårigheter med iPads i utbildningssyfte.
title_full_unstemmed iPads som verktyg i matematikundervisningen. : En undersökning om möjligheter, utmaningar och svårigheter med iPads i utbildningssyfte.
title_sort ipads som verktyg i matematikundervisningen. : en undersökning om möjligheter, utmaningar och svårigheter med ipads i utbildningssyfte.
publisher Linnéuniversitetet, Institutionen för matematikdidaktik (MD)
publishDate 2014
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-39662
work_keys_str_mv AT damberganton ipadssomverktygimatematikundervisningenenundersokningommojligheterutmaningarochsvarighetermedipadsiutbildningssyfte
AT johanssondavid ipadssomverktygimatematikundervisningenenundersokningommojligheterutmaningarochsvarighetermedipadsiutbildningssyfte
AT damberganton ipadsasatoolinthemathematicseducationastudyonopportunitieschallengesanddifficultieswithipadsforeducationalpurposes
AT johanssondavid ipadsasatoolinthemathematicseducationastudyonopportunitieschallengesanddifficultieswithipadsforeducationalpurposes
_version_ 1716729950844747776