Att attrahera arbetssökande : En studie i hur företag kan använda corporate social performance i employer branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke

Denna studies syfte är att undersöka vilka aspekter av ett företags arbetsgivarvarumärke som värderas högst av arbetssökande och därför är viktigast för företag att kommunicera till målgruppen genom employer branding-arbete. Uppsatsen bygger på fyra frågeställningar: Vilka av aspekte...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Ängerfors, Björn, Westerberg, Siri
Format: Others
Language:Swedish
Published: Uppsala universitet, Medier och kommunikation 2012
Subjects:
KLD
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-194632
id ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-uu-194632
record_format oai_dc
collection NDLTD
language Swedish
format Others
sources NDLTD
topic Employer brand
employer branding
corporate social performance
human resources
KLD.
Employer branding
arbetsgivarvarumärke
corporate social performance
human resources
KLD
spellingShingle Employer brand
employer branding
corporate social performance
human resources
KLD.
Employer branding
arbetsgivarvarumärke
corporate social performance
human resources
KLD
Ängerfors, Björn
Westerberg, Siri
Att attrahera arbetssökande : En studie i hur företag kan använda corporate social performance i employer branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke
description Denna studies syfte är att undersöka vilka aspekter av ett företags arbetsgivarvarumärke som värderas högst av arbetssökande och därför är viktigast för företag att kommunicera till målgruppen genom employer branding-arbete. Uppsatsen bygger på fyra frågeställningar: Vilka av aspekterna i ett arbetsgivarvarumärke är viktigast att kommunicera till arbetssökande för att bli en arbetsgivare som arbetssökande dras till? Vidare: Vilka aspekter av ett arbetsgivarvarumärke värderar studenter högst när de väljer arbetsgivare? Finns det en skillnad mellan män och kvinnor i vad man värderar högst respektive lägst? Finns det en skillnad mellan vad man värderar högst respektive lägst beroende på studietid? Undersökningen baseras på en kvantitativ studie och genomfördes med hjälp av en enkätstudie. Enkätstudien baseras på en modell för corporate social performance som kommer från ett offentligt index av Kinder, Lydenberg, Domini & Co. (KLD). Samtliga respondenter var studenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Undersökningens huvudsakliga resultat visade på att ingen stor skillnad föreligger i hur de olika dimensionerna värderas, men att alla dimensionerna verkar vara ganska viktiga för arbetssökande när de värderar ett företag i syfte att söka jobb där. Vidare kan vi konstatera att det verkar extra viktigt att fokusera på att skapa en arbetsplats som har ett öppet klimat för olika sexuella läggningar, och att sedan kommunicera ut det till arbetssökande, då detta var den aspekt som värderades allra högst, högre än någon annan jämställdhetsaspekt. Eftersom värderingarna av de olika dimensionerna var ganska lika bör man som rekryterare ha detta i åtanke när man kommunicerar ut till arbetssökande. Man bör som företag fundera över om man behöver justera eller anpassa sitt employer branding- arbete efter detta, så att det verkligen återspeglar vad arbetssökande verkligen tycker är viktigt och man som företag är bra på av dessa aspekter.  === Title: Corporate social performance - How to become a employer of choice? Author: Siri Westerberg & Björn Viktor Ängerfors Tutor: Josef Pallas Purpose: The purpose of this thesis was to study which aspects of an Employer brand that job seekers value the highest, and are therefore the most important to communicate to this group. Key questions to be answered are Which aspects of an employer brand are rated highest by students when it comes to choosing an employer? Is there a difference between men and women in what they value highest and lowest? Is there a difference in how job seekers rate the highest and lowest rated dimensions depending on how long they have studied? Method/Material: The material used in this article consists of a survey filled out by 49 respondents who were all students at Uppsala University, Sweden. The survey was based on a model of corporate social performance (CSP), taken from the Kinder, Lydenberg and Domini company profiles index. Main results: The main results demonstrate that the aspect that was rated highest by respondents was that the company has an accepting attitude toward its gay and lesbian employees. There was however no great difference between the four CSP dimensions. The main results further show that the companys’ treatment of its employees is something jobseekers value when considering seeking employment at a company. The survey did not find that there was any notable difference between male and female respondents. The survey found that for three of four CSP dimensions, respondents tended to rate lower the further along in their educations they were. Number of pages: 70 Course: Media and Communication studies C University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University Period: Fall 2012
author Ängerfors, Björn
Westerberg, Siri
author_facet Ängerfors, Björn
Westerberg, Siri
author_sort Ängerfors, Björn
title Att attrahera arbetssökande : En studie i hur företag kan använda corporate social performance i employer branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke
title_short Att attrahera arbetssökande : En studie i hur företag kan använda corporate social performance i employer branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke
title_full Att attrahera arbetssökande : En studie i hur företag kan använda corporate social performance i employer branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke
title_fullStr Att attrahera arbetssökande : En studie i hur företag kan använda corporate social performance i employer branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke
title_full_unstemmed Att attrahera arbetssökande : En studie i hur företag kan använda corporate social performance i employer branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke
title_sort att attrahera arbetssökande : en studie i hur företag kan använda corporate social performance i employer branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke
publisher Uppsala universitet, Medier och kommunikation
publishDate 2012
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-194632
work_keys_str_mv AT angerforsbjorn attattraheraarbetssokandeenstudieihurforetagkananvandacorporatesocialperformanceiemployerbrandingforattstarkasittarbetsgivarvarumarke
AT westerbergsiri attattraheraarbetssokandeenstudieihurforetagkananvandacorporatesocialperformanceiemployerbrandingforattstarkasittarbetsgivarvarumarke
_version_ 1716577122572566528
spelling ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-uu-1946322013-02-18T16:16:23ZAtt attrahera arbetssökande : En studie i hur företag kan använda corporate social performance i employer branding för att stärka sitt arbetsgivarvarumärkesweÄngerfors, BjörnWesterberg, SiriUppsala universitet, Medier och kommunikationUppsala universitet, Medier och kommunikation2012Employer brandemployer brandingcorporate social performancehuman resourcesKLD.Employer brandingarbetsgivarvarumärkecorporate social performancehuman resourcesKLDDenna studies syfte är att undersöka vilka aspekter av ett företags arbetsgivarvarumärke som värderas högst av arbetssökande och därför är viktigast för företag att kommunicera till målgruppen genom employer branding-arbete. Uppsatsen bygger på fyra frågeställningar: Vilka av aspekterna i ett arbetsgivarvarumärke är viktigast att kommunicera till arbetssökande för att bli en arbetsgivare som arbetssökande dras till? Vidare: Vilka aspekter av ett arbetsgivarvarumärke värderar studenter högst när de väljer arbetsgivare? Finns det en skillnad mellan män och kvinnor i vad man värderar högst respektive lägst? Finns det en skillnad mellan vad man värderar högst respektive lägst beroende på studietid? Undersökningen baseras på en kvantitativ studie och genomfördes med hjälp av en enkätstudie. Enkätstudien baseras på en modell för corporate social performance som kommer från ett offentligt index av Kinder, Lydenberg, Domini & Co. (KLD). Samtliga respondenter var studenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Undersökningens huvudsakliga resultat visade på att ingen stor skillnad föreligger i hur de olika dimensionerna värderas, men att alla dimensionerna verkar vara ganska viktiga för arbetssökande när de värderar ett företag i syfte att söka jobb där. Vidare kan vi konstatera att det verkar extra viktigt att fokusera på att skapa en arbetsplats som har ett öppet klimat för olika sexuella läggningar, och att sedan kommunicera ut det till arbetssökande, då detta var den aspekt som värderades allra högst, högre än någon annan jämställdhetsaspekt. Eftersom värderingarna av de olika dimensionerna var ganska lika bör man som rekryterare ha detta i åtanke när man kommunicerar ut till arbetssökande. Man bör som företag fundera över om man behöver justera eller anpassa sitt employer branding- arbete efter detta, så att det verkligen återspeglar vad arbetssökande verkligen tycker är viktigt och man som företag är bra på av dessa aspekter.  Title: Corporate social performance - How to become a employer of choice? Author: Siri Westerberg & Björn Viktor Ängerfors Tutor: Josef Pallas Purpose: The purpose of this thesis was to study which aspects of an Employer brand that job seekers value the highest, and are therefore the most important to communicate to this group. Key questions to be answered are Which aspects of an employer brand are rated highest by students when it comes to choosing an employer? Is there a difference between men and women in what they value highest and lowest? Is there a difference in how job seekers rate the highest and lowest rated dimensions depending on how long they have studied? Method/Material: The material used in this article consists of a survey filled out by 49 respondents who were all students at Uppsala University, Sweden. The survey was based on a model of corporate social performance (CSP), taken from the Kinder, Lydenberg and Domini company profiles index. Main results: The main results demonstrate that the aspect that was rated highest by respondents was that the company has an accepting attitude toward its gay and lesbian employees. There was however no great difference between the four CSP dimensions. The main results further show that the companys’ treatment of its employees is something jobseekers value when considering seeking employment at a company. The survey did not find that there was any notable difference between male and female respondents. The survey found that for three of four CSP dimensions, respondents tended to rate lower the further along in their educations they were. Number of pages: 70 Course: Media and Communication studies C University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University Period: Fall 2012 Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-194632application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess