Be active or stay unattractive : Be active or stay unattractive

Enterprises utilize information and communication technology, including websites, to market themselves and expand their businesses. However, employing this technology is not always a guarantee of success, especially for small enterprises. This is often due to limited resources and to the extent of h...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Naess, Erik
Format: Others
Language:English
Published: Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media 2017
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-325725
Description
Summary:Enterprises utilize information and communication technology, including websites, to market themselves and expand their businesses. However, employing this technology is not always a guarantee of success, especially for small enterprises. This is often due to limited resources and to the extent of having web skills present within the enterprise. Deciding who will design the website for a small enterprise is therefore of importance since a well designed website is a requirement to attract interest in visitors. The design of a website is also a main factor for the first impression to a visitor, a website that is visually appealing tends to give a greater confidence at first glance. This thesis is based on the interest of small enterprises considerations about what website design development characteristics and objective characteristics is generating more positive first impressions. To find this out, interviews together with subjective and objective measures of visual aesthetics were conducted to immerse in the aesthetics of small enterprise websites. The methods implemented gave variables to test in a correlation analysis. This correlation analysis showed that two web development characteristics had strong correlations with users' perception of visual aesthetics. None of the objective aesthetic attributes based on previous theories gave any strong correlations. These characteristics were therefore supplemented with other objective characteristics, which gave two strong correlations. === Företag använder sig informations- och kommunikationsteknik, inklusive hemsidor, för att marknadsföra sig själva och för att växa som företag. Användandet av denna teknik är dock inte alltid en garanti för framgång, särskilt inte för småföretag. Detta beror ofta på begränsade resurser och i den utsträckning att det finns kompetens inom webbprogrammering i företaget. Beslutet att bestämma vem som ska design hemsidan för ett litet företag är därför av stor betydelse, eftersom en väl designad hemsida är ett krav för att locka intresse för besökare på hemsidan. En hemsidas design är också en viktig faktor för det första intrycket hos en besökare av en hemsida. Hemsidor som är visuellt tilltalande tenderar att ge större förtroende vid första anblicken. Denna masteruppsats bygger på intresset hos småföretags överväganden om vilka webutvecklingsegenskaper och objektiva estetiska egenskaper i en webbdesign som genererar mer positiva första intryck. För att ta reda på detta, genomfördes intervjuer samt subjektiva och objektiva mätningar av visuell estetik för att fördjupa sig i estetiken hos småföretags hemsidor. De genomförda metoderna gav variabler att testa i en korrelationsanalys. Denna korrelationsanalys visade att två utvecklingsegenskaper hade starka korrelationer med användares perception av visuell estetik. Ingen av de objektiva estetiska egenskaperna baserade på tidigare teorier gav starka korrelationer. Därför kompletterades dessa med andra objektiva egenskaper där två av dem gav starka korrelationer.