Be active or stay unattractive : Be active or stay unattractive

Enterprises utilize information and communication technology, including websites, to market themselves and expand their businesses. However, employing this technology is not always a guarantee of success, especially for small enterprises. This is often due to limited resources and to the extent of h...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Naess, Erik
Format: Others
Language:English
Published: Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media 2017
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-325725
id ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-uu-325725
record_format oai_dc
spelling ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-uu-3257252017-06-28T05:42:30ZBe active or stay unattractive : Be active or stay unattractiveengNaess, ErikUppsala universitet, Institutionen för informatik och media2017Small enterprises on the WebVisual AestheticsFirst ImpressionsWeb designHuman Aspects of ICTMänsklig interaktion med IKTEnterprises utilize information and communication technology, including websites, to market themselves and expand their businesses. However, employing this technology is not always a guarantee of success, especially for small enterprises. This is often due to limited resources and to the extent of having web skills present within the enterprise. Deciding who will design the website for a small enterprise is therefore of importance since a well designed website is a requirement to attract interest in visitors. The design of a website is also a main factor for the first impression to a visitor, a website that is visually appealing tends to give a greater confidence at first glance. This thesis is based on the interest of small enterprises considerations about what website design development characteristics and objective characteristics is generating more positive first impressions. To find this out, interviews together with subjective and objective measures of visual aesthetics were conducted to immerse in the aesthetics of small enterprise websites. The methods implemented gave variables to test in a correlation analysis. This correlation analysis showed that two web development characteristics had strong correlations with users' perception of visual aesthetics. None of the objective aesthetic attributes based on previous theories gave any strong correlations. These characteristics were therefore supplemented with other objective characteristics, which gave two strong correlations. Företag använder sig informations- och kommunikationsteknik, inklusive hemsidor, för att marknadsföra sig själva och för att växa som företag. Användandet av denna teknik är dock inte alltid en garanti för framgång, särskilt inte för småföretag. Detta beror ofta på begränsade resurser och i den utsträckning att det finns kompetens inom webbprogrammering i företaget. Beslutet att bestämma vem som ska design hemsidan för ett litet företag är därför av stor betydelse, eftersom en väl designad hemsida är ett krav för att locka intresse för besökare på hemsidan. En hemsidas design är också en viktig faktor för det första intrycket hos en besökare av en hemsida. Hemsidor som är visuellt tilltalande tenderar att ge större förtroende vid första anblicken. Denna masteruppsats bygger på intresset hos småföretags överväganden om vilka webutvecklingsegenskaper och objektiva estetiska egenskaper i en webbdesign som genererar mer positiva första intryck. För att ta reda på detta, genomfördes intervjuer samt subjektiva och objektiva mätningar av visuell estetik för att fördjupa sig i estetiken hos småföretags hemsidor. De genomförda metoderna gav variabler att testa i en korrelationsanalys. Denna korrelationsanalys visade att två utvecklingsegenskaper hade starka korrelationer med användares perception av visuell estetik. Ingen av de objektiva estetiska egenskaperna baserade på tidigare teorier gav starka korrelationer. Därför kompletterades dessa med andra objektiva egenskaper där två av dem gav starka korrelationer. Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-325725application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess
collection NDLTD
language English
format Others
sources NDLTD
topic Small enterprises on the Web
Visual Aesthetics
First Impressions
Web design
Human Aspects of ICT
Mänsklig interaktion med IKT
spellingShingle Small enterprises on the Web
Visual Aesthetics
First Impressions
Web design
Human Aspects of ICT
Mänsklig interaktion med IKT
Naess, Erik
Be active or stay unattractive : Be active or stay unattractive
description Enterprises utilize information and communication technology, including websites, to market themselves and expand their businesses. However, employing this technology is not always a guarantee of success, especially for small enterprises. This is often due to limited resources and to the extent of having web skills present within the enterprise. Deciding who will design the website for a small enterprise is therefore of importance since a well designed website is a requirement to attract interest in visitors. The design of a website is also a main factor for the first impression to a visitor, a website that is visually appealing tends to give a greater confidence at first glance. This thesis is based on the interest of small enterprises considerations about what website design development characteristics and objective characteristics is generating more positive first impressions. To find this out, interviews together with subjective and objective measures of visual aesthetics were conducted to immerse in the aesthetics of small enterprise websites. The methods implemented gave variables to test in a correlation analysis. This correlation analysis showed that two web development characteristics had strong correlations with users' perception of visual aesthetics. None of the objective aesthetic attributes based on previous theories gave any strong correlations. These characteristics were therefore supplemented with other objective characteristics, which gave two strong correlations. === Företag använder sig informations- och kommunikationsteknik, inklusive hemsidor, för att marknadsföra sig själva och för att växa som företag. Användandet av denna teknik är dock inte alltid en garanti för framgång, särskilt inte för småföretag. Detta beror ofta på begränsade resurser och i den utsträckning att det finns kompetens inom webbprogrammering i företaget. Beslutet att bestämma vem som ska design hemsidan för ett litet företag är därför av stor betydelse, eftersom en väl designad hemsida är ett krav för att locka intresse för besökare på hemsidan. En hemsidas design är också en viktig faktor för det första intrycket hos en besökare av en hemsida. Hemsidor som är visuellt tilltalande tenderar att ge större förtroende vid första anblicken. Denna masteruppsats bygger på intresset hos småföretags överväganden om vilka webutvecklingsegenskaper och objektiva estetiska egenskaper i en webbdesign som genererar mer positiva första intryck. För att ta reda på detta, genomfördes intervjuer samt subjektiva och objektiva mätningar av visuell estetik för att fördjupa sig i estetiken hos småföretags hemsidor. De genomförda metoderna gav variabler att testa i en korrelationsanalys. Denna korrelationsanalys visade att två utvecklingsegenskaper hade starka korrelationer med användares perception av visuell estetik. Ingen av de objektiva estetiska egenskaperna baserade på tidigare teorier gav starka korrelationer. Därför kompletterades dessa med andra objektiva egenskaper där två av dem gav starka korrelationer.
author Naess, Erik
author_facet Naess, Erik
author_sort Naess, Erik
title Be active or stay unattractive : Be active or stay unattractive
title_short Be active or stay unattractive : Be active or stay unattractive
title_full Be active or stay unattractive : Be active or stay unattractive
title_fullStr Be active or stay unattractive : Be active or stay unattractive
title_full_unstemmed Be active or stay unattractive : Be active or stay unattractive
title_sort be active or stay unattractive : be active or stay unattractive
publisher Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media
publishDate 2017
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-325725
work_keys_str_mv AT naesserik beactiveorstayunattractivebeactiveorstayunattractive
_version_ 1718478538863017984