Showing 1 - 20 results of 165 for search 'V.N. Karazin Kharkov National University', query time: 3.70s Refine Results
 1. 1
  by Olena Lytovchenko, Olena Toporkova
  Published 2020-06-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 2. 2
 3. 3
  by Kateryna Kononova, Rostyslav Lutsenko
  Published 2020-12-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 4. 4
 5. 5
  by Svitlana Kushnir, Alina Buhaiova
  Published 2020-06-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 6. 6
  by Viktor Glushchenko, Alla Glushchenko
  Published 2020-12-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 7. 7
  by Serhii Tkachenko, Оlexandra Golovko
  Published 2020-12-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 8. 8
 9. 9
  by Volodymyr Hobela
  Published 2020-12-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 10. 10
  by Stepan Kalashnikov, Rostyslav Lutsenko
  Published 2020-06-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 11. 11
  by Tatiana Ponomareva, Katerina Hrynevich
  Published 2020-12-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 12. 12
  by Uyrii Yakovenko
  Published 2020-06-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 13. 13
 14. 14
  by Inna Vakhovych, Oleksander Demianenko
  Published 2020-06-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 15. 15
  by Hanna Bohdanova
  Published 2020-06-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 16. 16
  by Inha Ziankova, Halina Yaryhina, Rabih Said Sati
  Published 2020-06-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 17. 17
  by Olga Nosova, Tetiana Nosova
  Published 2020-06-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 18. 18
  by Iryna Pasinovych, Iryna Starko
  Published 2020-06-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 19. 19
  by Vladyslav Bobrov, Andriy Kim
  Published 2020-12-01
  ...V.N. Karazin Kharkov National University...
  Article
 20. 20