Koronal Bariyer Kalınlığının Gelişimi Tamamlanmamış Dişlerin Kırılma Dayanımına Etkisi

Amaç: Rejeneratif endodontik tedavi görmüş vakalarda kök kırıklarının en önemli nedenlerinden biri travmadır. Bu çalışmanın amacı, bariyer materyali olarak farklı kalınlıklarda yerleştirilen Biodentine’in gelişimi tamamlanmamış dişlerin kırılma dayanımına etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Geli...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Selen Küçükkaya Eren, Sevinc Askerbeyli Örs, Hacer Aksel
Format: Article
Language:English
Published: Cumhuriyet University 2018-10-01
Series:Cumhuriyet Dental Journal
Subjects:
Online Access:http://dergipark.gov.tr/cumudj/issue/39783/432743?publisher=cumhuriyet
Description
Summary:Amaç: Rejeneratif endodontik tedavi görmüş vakalarda kök kırıklarının en önemli nedenlerinden biri travmadır. Bu çalışmanın amacı, bariyer materyali olarak farklı kalınlıklarda yerleştirilen Biodentine’in gelişimi tamamlanmamış dişlerin kırılma dayanımına etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Gelişimi tamamlanmamış diş simulasyonu için, 65 adet üst santral dişin kök kanalları Peeso reamerlar ile genişletildi. On dişte giriş kavitesi açılmadı ve bunlar negatif kontrol grubu olarak ayrıldı. Giriş kavitesi açılmış 55 dişin, 10 tanesi pozitif kontrol olarak ayrıldı ve bu dişlerin kök kanalına kalsiyum hidroksit yerleştirildi. Kök kanallarına yerleştirilen Biodentine’in kalınlığına göre 45 diş rastgele olacak şekilde 3 gruba ayrıldı (n=15); Grup 1: 2-3 mm kalınlıkta koronal bariyer, Grup 2: 5-6 mm kalınlıkta koronal bariyer, Grup 3: tüm kanalın dolumu. Bekleme süresi sonrası, kırılma dayanımı analizi universal test cihazı ile gerçekleştirildi. Tek yönlü varyans analizi ve Tukey testleri ile istatistiksel analiz yapıldı. Bulgular: Pozitif kontrol, Grup 1 ve Grup 2 arasında anlamlı fark yoktu (P > 0.05). Negatif kontrol ve Grup 3 en yüksek kırılma dayanımı değerlerini gösterdi (P < 0.05) ve bu iki grup arasında anlamlı fark yoktu (P > 0.05). Tüm kırıklar dişlerin servikal kısmında yatay veya eğik olarak meydana geldi. Sonuçlar: Biodentine koronal bariyer olarak kullanıldığında dişlerin kırılma dayanımı üzerinde güçlendirici bir etkisi olmadı. Kök kanalı tamamen Biodentine ile doldurulduğunda en iyi güçlendirme etkisi oluştu. Koronal bariyer kalınlığının gelişimi tamamlanmamış dişlerin kırılma dayanımına herhangi bir etkisi olmadı.
ISSN:1302-5805
2146-2852