Koronal Bariyer Kalınlığının Gelişimi Tamamlanmamış Dişlerin Kırılma Dayanımına Etkisi

Amaç: Rejeneratif endodontik tedavi görmüş vakalarda kök kırıklarının en önemli nedenlerinden biri travmadır. Bu çalışmanın amacı, bariyer materyali olarak farklı kalınlıklarda yerleştirilen Biodentine’in gelişimi tamamlanmamış dişlerin kırılma dayanımına etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Geli...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Selen Küçükkaya Eren, Sevinc Askerbeyli Örs, Hacer Aksel
Format: Article
Language:English
Published: Cumhuriyet University 2018-10-01
Series:Cumhuriyet Dental Journal
Subjects:
Online Access:http://dergipark.gov.tr/cumudj/issue/39783/432743?publisher=cumhuriyet
id doaj-05ffc0b681da49a28ce3e4ba03685518
record_format Article
spelling doaj-05ffc0b681da49a28ce3e4ba036855182020-11-25T02:13:06ZengCumhuriyet UniversityCumhuriyet Dental Journal1302-58052146-28522018-10-0121325626210.7126/cumudj.4327432Koronal Bariyer Kalınlığının Gelişimi Tamamlanmamış Dişlerin Kırılma Dayanımına EtkisiSelen Küçükkaya Eren0Sevinc Askerbeyli Örs1Hacer Aksel2HACETTEPE ÜNİVERSİTESİHACETTEPE ÜNİVERSİTESİHACETTEPE ÜNİVERSİTESİAmaç: Rejeneratif endodontik tedavi görmüş vakalarda kök kırıklarının en önemli nedenlerinden biri travmadır. Bu çalışmanın amacı, bariyer materyali olarak farklı kalınlıklarda yerleştirilen Biodentine’in gelişimi tamamlanmamış dişlerin kırılma dayanımına etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Gelişimi tamamlanmamış diş simulasyonu için, 65 adet üst santral dişin kök kanalları Peeso reamerlar ile genişletildi. On dişte giriş kavitesi açılmadı ve bunlar negatif kontrol grubu olarak ayrıldı. Giriş kavitesi açılmış 55 dişin, 10 tanesi pozitif kontrol olarak ayrıldı ve bu dişlerin kök kanalına kalsiyum hidroksit yerleştirildi. Kök kanallarına yerleştirilen Biodentine’in kalınlığına göre 45 diş rastgele olacak şekilde 3 gruba ayrıldı (n=15); Grup 1: 2-3 mm kalınlıkta koronal bariyer, Grup 2: 5-6 mm kalınlıkta koronal bariyer, Grup 3: tüm kanalın dolumu. Bekleme süresi sonrası, kırılma dayanımı analizi universal test cihazı ile gerçekleştirildi. Tek yönlü varyans analizi ve Tukey testleri ile istatistiksel analiz yapıldı. Bulgular: Pozitif kontrol, Grup 1 ve Grup 2 arasında anlamlı fark yoktu (P > 0.05). Negatif kontrol ve Grup 3 en yüksek kırılma dayanımı değerlerini gösterdi (P < 0.05) ve bu iki grup arasında anlamlı fark yoktu (P > 0.05). Tüm kırıklar dişlerin servikal kısmında yatay veya eğik olarak meydana geldi. Sonuçlar: Biodentine koronal bariyer olarak kullanıldığında dişlerin kırılma dayanımı üzerinde güçlendirici bir etkisi olmadı. Kök kanalı tamamen Biodentine ile doldurulduğunda en iyi güçlendirme etkisi oluştu. Koronal bariyer kalınlığının gelişimi tamamlanmamış dişlerin kırılma dayanımına herhangi bir etkisi olmadı.http://dergipark.gov.tr/cumudj/issue/39783/432743?publisher=cumhuriyetcoronal barrierfracture resistanceopen apexregenerative endodonticsAçık apekskırılma dayanımıkoronal bariyerrejeneratif endodonti
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Selen Küçükkaya Eren
Sevinc Askerbeyli Örs
Hacer Aksel
spellingShingle Selen Küçükkaya Eren
Sevinc Askerbeyli Örs
Hacer Aksel
Koronal Bariyer Kalınlığının Gelişimi Tamamlanmamış Dişlerin Kırılma Dayanımına Etkisi
Cumhuriyet Dental Journal
coronal barrier
fracture resistance
open apex
regenerative endodontics
Açık apeks
kırılma dayanımı
koronal bariyer
rejeneratif endodonti
author_facet Selen Küçükkaya Eren
Sevinc Askerbeyli Örs
Hacer Aksel
author_sort Selen Küçükkaya Eren
title Koronal Bariyer Kalınlığının Gelişimi Tamamlanmamış Dişlerin Kırılma Dayanımına Etkisi
title_short Koronal Bariyer Kalınlığının Gelişimi Tamamlanmamış Dişlerin Kırılma Dayanımına Etkisi
title_full Koronal Bariyer Kalınlığının Gelişimi Tamamlanmamış Dişlerin Kırılma Dayanımına Etkisi
title_fullStr Koronal Bariyer Kalınlığının Gelişimi Tamamlanmamış Dişlerin Kırılma Dayanımına Etkisi
title_full_unstemmed Koronal Bariyer Kalınlığının Gelişimi Tamamlanmamış Dişlerin Kırılma Dayanımına Etkisi
title_sort koronal bariyer kalınlığının gelişimi tamamlanmamış dişlerin kırılma dayanımına etkisi
publisher Cumhuriyet University
series Cumhuriyet Dental Journal
issn 1302-5805
2146-2852
publishDate 2018-10-01
description Amaç: Rejeneratif endodontik tedavi görmüş vakalarda kök kırıklarının en önemli nedenlerinden biri travmadır. Bu çalışmanın amacı, bariyer materyali olarak farklı kalınlıklarda yerleştirilen Biodentine’in gelişimi tamamlanmamış dişlerin kırılma dayanımına etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Gelişimi tamamlanmamış diş simulasyonu için, 65 adet üst santral dişin kök kanalları Peeso reamerlar ile genişletildi. On dişte giriş kavitesi açılmadı ve bunlar negatif kontrol grubu olarak ayrıldı. Giriş kavitesi açılmış 55 dişin, 10 tanesi pozitif kontrol olarak ayrıldı ve bu dişlerin kök kanalına kalsiyum hidroksit yerleştirildi. Kök kanallarına yerleştirilen Biodentine’in kalınlığına göre 45 diş rastgele olacak şekilde 3 gruba ayrıldı (n=15); Grup 1: 2-3 mm kalınlıkta koronal bariyer, Grup 2: 5-6 mm kalınlıkta koronal bariyer, Grup 3: tüm kanalın dolumu. Bekleme süresi sonrası, kırılma dayanımı analizi universal test cihazı ile gerçekleştirildi. Tek yönlü varyans analizi ve Tukey testleri ile istatistiksel analiz yapıldı. Bulgular: Pozitif kontrol, Grup 1 ve Grup 2 arasında anlamlı fark yoktu (P > 0.05). Negatif kontrol ve Grup 3 en yüksek kırılma dayanımı değerlerini gösterdi (P < 0.05) ve bu iki grup arasında anlamlı fark yoktu (P > 0.05). Tüm kırıklar dişlerin servikal kısmında yatay veya eğik olarak meydana geldi. Sonuçlar: Biodentine koronal bariyer olarak kullanıldığında dişlerin kırılma dayanımı üzerinde güçlendirici bir etkisi olmadı. Kök kanalı tamamen Biodentine ile doldurulduğunda en iyi güçlendirme etkisi oluştu. Koronal bariyer kalınlığının gelişimi tamamlanmamış dişlerin kırılma dayanımına herhangi bir etkisi olmadı.
topic coronal barrier
fracture resistance
open apex
regenerative endodontics
Açık apeks
kırılma dayanımı
koronal bariyer
rejeneratif endodonti
url http://dergipark.gov.tr/cumudj/issue/39783/432743?publisher=cumhuriyet
work_keys_str_mv AT selenkucukkayaeren koronalbariyerkalınlıgınıngelisimitamamlanmamısdislerinkırılmadayanımınaetkisi
AT sevincaskerbeyliors koronalbariyerkalınlıgınıngelisimitamamlanmamısdislerinkırılmadayanımınaetkisi
AT haceraksel koronalbariyerkalınlıgınıngelisimitamamlanmamısdislerinkırılmadayanımınaetkisi
_version_ 1724906261831483392