بررسی عملکرد نئوتکتونیک برمخروط افکنه‏ها با تاکید بر توان لرزه‏خیزی گسل‏ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه‏های شما لغرب سهند)

مخروطه افکنه ها یکی از اشکال ژئومورفولوژی پایکوهی در مناطق خشک و نیمه‌خشک می باشند که با وجود موقعیت مناسب برای اجرای برنامه های عمران و توسعه سکونتگاهی، نسبت به فرایند های مخاطره آمیز ژئومورفیک ازجمله رخداد زمین لرزه حساس هستند. در پژوهش حاضر سعی بر این است که با بررسی مخروطه افکنه های واقع در دام...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: عقیل مددی, داود مختاری, حمدیه شیرزادی, ارسلان مهرورز
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2016-06-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_29706_cc527c09268a13b2a6e092b2668d6c85.pdf

Similar Items