Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolü

Amaç: Koroner arter hastalığı tüm dünyada ve ülkemizde ölümün en önemli sebebidir. Koroner arter by-pass cerrahisi uygulanan hastaların risk düzeyi arttıkça postoperatif komplikasyonlarda artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; koroner arter by-pass cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif erken dönemd...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Cengiz Ovalı, Aykut Şahin
Format: Article
Language:English
Published: Cukurova University 2018-12-01
Series:Cukurova Medical Journal
Subjects:
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/34631/380658?publisher=cu
id doaj-13ae24a44415450b9c53c2668cf11061
record_format Article
spelling doaj-13ae24a44415450b9c53c2668cf110612020-11-25T03:27:09ZengCukurova UniversityCukurova Medical Journal2602-30402018-12-0143486286710.17826/cumj.38065848Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolüCengiz Ovalı0Aykut ŞahinEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar CerrahisiAmaç: Koroner arter hastalığı tüm dünyada ve ülkemizde ölümün en önemli sebebidir. Koroner arter by-pass cerrahisi uygulanan hastaların risk düzeyi arttıkça postoperatif komplikasyonlarda artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; koroner arter by-pass cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif erken dönemde oluşan kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolünü araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla Haziran 2016 – Haziran 2017 tarihleri arasında kliniğimizde koroner arter by-pass cerrahisi uygulanan 53 hasta postoperatif dönemde 1 (bir) hafta boyunca günlük ekokardiyografik değerlendirme ile takip edildi.Bulgular: Hastalarda en az drenaj 300 cc iken en fazla 1200 cc (ortalama 460 cc) oldu. Perikardiyal efüzyon 1.günde 28 hastada, 2.günde 6 hastada, 3. günde ise sadece 1 hastada tespit edildi. İki hastada postop 0. gün kalbin ön yüzünde ciddi bası oluşturan ve hemodinamiyi etkileyen perikardiyal tamponat vardı. Bu hastalar yeniden operasyona alınarak hemodinamisi stabil hale getirildi.Sonuç: Koroner bypass yapılan hastaların Yoğun Bakım ünitelerindeki takibinde Ekokardiografinin rutin olarak kullanılmasının hastanede kalış süresini, morbiditeyi ve mortaliteyi önemli ölçüde azaltabileceği kanaatindeyiz.https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/34631/380658?publisher=cuechocardiographycoronary artery surgeryekokardiyografikoroner arter cerrahisi
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Cengiz Ovalı
Aykut Şahin
spellingShingle Cengiz Ovalı
Aykut Şahin
Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolü
Cukurova Medical Journal
echocardiography
coronary artery surgery
ekokardiyografi
koroner arter cerrahisi
author_facet Cengiz Ovalı
Aykut Şahin
author_sort Cengiz Ovalı
title Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolü
title_short Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolü
title_full Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolü
title_fullStr Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolü
title_full_unstemmed Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolü
title_sort koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolü
publisher Cukurova University
series Cukurova Medical Journal
issn 2602-3040
publishDate 2018-12-01
description Amaç: Koroner arter hastalığı tüm dünyada ve ülkemizde ölümün en önemli sebebidir. Koroner arter by-pass cerrahisi uygulanan hastaların risk düzeyi arttıkça postoperatif komplikasyonlarda artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; koroner arter by-pass cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif erken dönemde oluşan kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolünü araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla Haziran 2016 – Haziran 2017 tarihleri arasında kliniğimizde koroner arter by-pass cerrahisi uygulanan 53 hasta postoperatif dönemde 1 (bir) hafta boyunca günlük ekokardiyografik değerlendirme ile takip edildi.Bulgular: Hastalarda en az drenaj 300 cc iken en fazla 1200 cc (ortalama 460 cc) oldu. Perikardiyal efüzyon 1.günde 28 hastada, 2.günde 6 hastada, 3. günde ise sadece 1 hastada tespit edildi. İki hastada postop 0. gün kalbin ön yüzünde ciddi bası oluşturan ve hemodinamiyi etkileyen perikardiyal tamponat vardı. Bu hastalar yeniden operasyona alınarak hemodinamisi stabil hale getirildi.Sonuç: Koroner bypass yapılan hastaların Yoğun Bakım ünitelerindeki takibinde Ekokardiografinin rutin olarak kullanılmasının hastanede kalış süresini, morbiditeyi ve mortaliteyi önemli ölçüde azaltabileceği kanaatindeyiz.
topic echocardiography
coronary artery surgery
ekokardiyografi
koroner arter cerrahisi
url https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/34631/380658?publisher=cu
work_keys_str_mv AT cengizovalı koronerarterbypasscerrahisisonrasıerkenkardiyakkomplikasyonlarıntanıvetedavisindeekokardiyografininrolu
AT aykutsahin koronerarterbypasscerrahisisonrasıerkenkardiyakkomplikasyonlarıntanıvetedavisindeekokardiyografininrolu
_version_ 1724589253649760256