Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolü

Amaç: Koroner arter hastalığı tüm dünyada ve ülkemizde ölümün en önemli sebebidir. Koroner arter by-pass cerrahisi uygulanan hastaların risk düzeyi arttıkça postoperatif komplikasyonlarda artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; koroner arter by-pass cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif erken dönemd...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Cengiz Ovalı, Aykut Şahin
Format: Article
Language:English
Published: Cukurova University 2018-12-01
Series:Cukurova Medical Journal
Subjects:
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/34631/380658?publisher=cu