تحلیل سینوپتیکی الگوهای حاکم بر طوفان گرد و غبار استان خوزستان

جهت بررسی الگوهای حاکم بر جوّ در زمان رخداد پدیده گرد و غبار در استان خوزستان، ابتدا ساعات و روزهای رخداد این پدیده در طی سال‌­های 1997 تا 2006 در 11 ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان استخراج شد.پس از استخراج 19 طوفان گرد و غبار با معیار حداقل 6 ایستگاه درگیر طوفان و حداقل دوام 2 روزه آن، نقشه­های تراز...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: حسن لشکری, مریم صبوئی
Format: Article
Language:fas
Published: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 2013-10-01
Series:اطلاعات جغرافیایی
Subjects:
Online Access:http://www.sepehr.org/article_25683_edb1f3130d158c7cac0b7327c11fa399.pdf
Description
Summary:جهت بررسی الگوهای حاکم بر جوّ در زمان رخداد پدیده گرد و غبار در استان خوزستان، ابتدا ساعات و روزهای رخداد این پدیده در طی سال‌­های 1997 تا 2006 در 11 ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان استخراج شد.پس از استخراج 19 طوفان گرد و غبار با معیار حداقل 6 ایستگاه درگیر طوفان و حداقل دوام 2 روزه آن، نقشه­های ترازهای فشاری 00، 850، 700، هکتوپاسکال در ارتباط با آن­ها بررسی شد. نتایج حاصل از این بررسی­‌ها 4 الگوی عمده را در زمان رخداد طوفان گرد و غبار در استان خوزستان بدست می­‌دهد: الف- زبانه کم فشار پاکستانی در سطح زمین، ناوه در تراز 850 هکتوپاسکال و 700 هکتوپاسکال؛ ب- زبانه کم فشار در سطح زمین، ناوه در تراز 850 هکتوپاسکال، پشته در تراز 700 هکتوپاسکال؛ ج- زبانه کم فشار در سطح زمین، پشته در تراز 850 و 700 هکتوپاسکال؛ د- کم فشار دینامیکی مدیترانه و زبانه پرفشار سیبری در سطح زمین، ناوه در تراز 850 و 700 هکتوپاسکال.
ISSN:2588-3860
2588-3879