تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه

افزایش تولید علوفه و تولید اقتصادی در اراضی دیم مستلزم توجه به مسائل به زراعی، از جمله رعایت عمق کشت مناسب می باشد. لذا به منظور تعیین اثر عمق‌های مختلف کشت بر عملکرد ماشک علوفه ای، این بررسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه با سه گونه ماشک , Vicia sativa) Vicia dasycarpa-kouhak و (Vicia narbone...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: جلیل اصغری میدانی, اسماعیل کریمی
Format: Article
Language:fas
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2013-09-01
Series:پژوهشهای زراعی ایران
Subjects:
Online Access:https://jcesc.um.ac.ir/article_36292_0cb12a5af326170c193a02387037679c.pdf

Similar Items