Familyal Hiperkolesterolemisi Olan Bir Hastada Beş Damar Koroner Arter Bypass Cerrahisi

Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan familyal hiperkolesterolemili 16 yaşında bir hasta sunmaktayız. Acil servisimize göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastanın fizik muayenesi olağandı. Elektrokardiyogram sinüs ritminde, kalp hızı dakikada 108 idi. Kan basıncı 90/60 mmHg olan hastanın kardiak...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Süreyya Talay, Burçin Abud
Format: Article
Language:English
Published: Cukurova University 2014-07-01
Series:Cukurova Medical Journal
Subjects:
-
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/4189/55096?publisher=cu
Description
Summary:Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan familyal hiperkolesterolemili 16 yaşında bir hasta sunmaktayız. Acil servisimize göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastanın fizik muayenesi olağandı. Elektrokardiyogram sinüs ritminde, kalp hızı dakikada 108 idi. Kan basıncı 90/60 mmHg olan hastanın kardiak ve solunumsal dinleme bulguları olağandı. Hasta 1 yıl önce familyal hiperkolesterolemi tanısı almış, bu sebeble günlük 40mg rosuvastatin kullanıyordu. Şikayetleri sebebiyle hastaya koroner anjiografi uygulandı ve sol ön inen koroner arterin (LAD) total oklüzyonunu içeren multidamar koroner arter hastalığı olduğu saptandı. Transtorasik ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %50, sol ventrikül çapları 26/44 mm ve ön duvarda orta diskinezi mevcuttu. Böylelikle bu genç hastaya beş damar koroner arter bypass cerrahisi uygulandı. Familyal hiperkolesterolemi düşük dansiteli lipoprotein (LDL) ve total kolesterolün ciddi oranda yükseldiği otosomal dominant bir hastalık olup, heterozigot formu 500 de 1 görülmektedir. Familyal hiperkolesterolomi genellikle erken yaşta mortaliteye yol olmaktadır, bununda sebebi erken yaşta meydana gelen koroner arter hastalığıdır.
ISSN:2602-3040