Familyal Hiperkolesterolemisi Olan Bir Hastada Beş Damar Koroner Arter Bypass Cerrahisi

Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan familyal hiperkolesterolemili 16 yaşında bir hasta sunmaktayız. Acil servisimize göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastanın fizik muayenesi olağandı. Elektrokardiyogram sinüs ritminde, kalp hızı dakikada 108 idi. Kan basıncı 90/60 mmHg olan hastanın kardiak...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Süreyya Talay, Burçin Abud
Format: Article
Language:English
Published: Cukurova University 2014-07-01
Series:Cukurova Medical Journal
Subjects:
-
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/4189/55096?publisher=cu
id doaj-338023c6e6e247a781af8f09e2f079a6
record_format Article
spelling doaj-338023c6e6e247a781af8f09e2f079a62020-11-25T03:18:18ZengCukurova UniversityCukurova Medical Journal2602-30402014-07-01394010.17826/cutf.1167348Familyal Hiperkolesterolemisi Olan Bir Hastada Beş Damar Koroner Arter Bypass CerrahisiSüreyya TalayBurçin AbudKoroner arter bypass cerrahisi uygulanan familyal hiperkolesterolemili 16 yaşında bir hasta sunmaktayız. Acil servisimize göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastanın fizik muayenesi olağandı. Elektrokardiyogram sinüs ritminde, kalp hızı dakikada 108 idi. Kan basıncı 90/60 mmHg olan hastanın kardiak ve solunumsal dinleme bulguları olağandı. Hasta 1 yıl önce familyal hiperkolesterolemi tanısı almış, bu sebeble günlük 40mg rosuvastatin kullanıyordu. Şikayetleri sebebiyle hastaya koroner anjiografi uygulandı ve sol ön inen koroner arterin (LAD) total oklüzyonunu içeren multidamar koroner arter hastalığı olduğu saptandı. Transtorasik ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %50, sol ventrikül çapları 26/44 mm ve ön duvarda orta diskinezi mevcuttu. Böylelikle bu genç hastaya beş damar koroner arter bypass cerrahisi uygulandı. Familyal hiperkolesterolemi düşük dansiteli lipoprotein (LDL) ve total kolesterolün ciddi oranda yükseldiği otosomal dominant bir hastalık olup, heterozigot formu 500 de 1 görülmektedir. Familyal hiperkolesterolomi genellikle erken yaşta mortaliteye yol olmaktadır, bununda sebebi erken yaşta meydana gelen koroner arter hastalığıdır.https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/4189/55096?publisher=cu-familial hypercholesterolemia coronary artery bypass surgery early agefamilyal hiperkolesterolomi koroner arter bypass cerrahisi erken yaş
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Süreyya Talay
Burçin Abud
spellingShingle Süreyya Talay
Burçin Abud
Familyal Hiperkolesterolemisi Olan Bir Hastada Beş Damar Koroner Arter Bypass Cerrahisi
Cukurova Medical Journal
-
familial hypercholesterolemia
coronary artery bypass surgery
early age
familyal hiperkolesterolomi
koroner arter bypass cerrahisi
erken yaş
author_facet Süreyya Talay
Burçin Abud
author_sort Süreyya Talay
title Familyal Hiperkolesterolemisi Olan Bir Hastada Beş Damar Koroner Arter Bypass Cerrahisi
title_short Familyal Hiperkolesterolemisi Olan Bir Hastada Beş Damar Koroner Arter Bypass Cerrahisi
title_full Familyal Hiperkolesterolemisi Olan Bir Hastada Beş Damar Koroner Arter Bypass Cerrahisi
title_fullStr Familyal Hiperkolesterolemisi Olan Bir Hastada Beş Damar Koroner Arter Bypass Cerrahisi
title_full_unstemmed Familyal Hiperkolesterolemisi Olan Bir Hastada Beş Damar Koroner Arter Bypass Cerrahisi
title_sort familyal hiperkolesterolemisi olan bir hastada beş damar koroner arter bypass cerrahisi
publisher Cukurova University
series Cukurova Medical Journal
issn 2602-3040
publishDate 2014-07-01
description Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan familyal hiperkolesterolemili 16 yaşında bir hasta sunmaktayız. Acil servisimize göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastanın fizik muayenesi olağandı. Elektrokardiyogram sinüs ritminde, kalp hızı dakikada 108 idi. Kan basıncı 90/60 mmHg olan hastanın kardiak ve solunumsal dinleme bulguları olağandı. Hasta 1 yıl önce familyal hiperkolesterolemi tanısı almış, bu sebeble günlük 40mg rosuvastatin kullanıyordu. Şikayetleri sebebiyle hastaya koroner anjiografi uygulandı ve sol ön inen koroner arterin (LAD) total oklüzyonunu içeren multidamar koroner arter hastalığı olduğu saptandı. Transtorasik ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %50, sol ventrikül çapları 26/44 mm ve ön duvarda orta diskinezi mevcuttu. Böylelikle bu genç hastaya beş damar koroner arter bypass cerrahisi uygulandı. Familyal hiperkolesterolemi düşük dansiteli lipoprotein (LDL) ve total kolesterolün ciddi oranda yükseldiği otosomal dominant bir hastalık olup, heterozigot formu 500 de 1 görülmektedir. Familyal hiperkolesterolomi genellikle erken yaşta mortaliteye yol olmaktadır, bununda sebebi erken yaşta meydana gelen koroner arter hastalığıdır.
topic -
familial hypercholesterolemia
coronary artery bypass surgery
early age
familyal hiperkolesterolomi
koroner arter bypass cerrahisi
erken yaş
url https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/4189/55096?publisher=cu
work_keys_str_mv AT sureyyatalay familyalhiperkolesterolemisiolanbirhastadabesdamarkoronerarterbypasscerrahisi
AT burcinabud familyalhiperkolesterolemisiolanbirhastadabesdamarkoronerarterbypasscerrahisi
_version_ 1724627650569306112