جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور

استفاده از داده ‏هاى سنجش از دور با مثال از جهان کوه دماوند (5671 متر) در رشته کوه البرز ایران به وضوح نشان داده شده است. به چندین نوع داده ماهواره‏ اى نیاز بود تا انجام کار پیچیده تک نگارى از این رشته کوه ممکن شود: تصاویر  SSEOPاز ناسا، تصاویر KFA-1000 روسمى، تصاویر پانورامیک CORONA از ناسا و ortho...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: علی اکبر رسولی, مسعود مینائی, محمود داوودی
Format: Article
Language:fas
Published: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 2007-04-01
Series:اطلاعات جغرافیایی
Subjects:
Online Access:http://www.sepehr.org/article_27807_b673eb95f68da0cf90f3b66c0124807b.pdf