دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

انگیزه های انتخاب رشته ضمن تأثیر بر رضایت از تحصیل و موفقیت دانشجویان، می تواند زمینه ی تعهد به حرفه مرتبط با آن رشته ی تحصیلی را فراهم کند. این مطالعه با هدف بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این مطالعه ی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: عبدالحسین شکورنیا, فاطمه احمدی, سید رضا سعیدیان
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2016-01-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_79775_698a100a2bcc5dd86beb789c08174df2.pdf