Structure and Mechanical Properties of AlMg4.5 And AlMg4.5Mn Wires Extruded by Kobo Method

W pracy badano wpływ liczby operacji wyciskania metodą KoBo (z identycznym sumarycznym stopniem przerobu λ = 100) na strukturę, własności mechaniczne i charakterystyki umocnieniowe drutów ze stopów AlMg4.5 i AlMg4.5Mn (AA5083). Stwierdzono, że wyciskanie jednooperacyjne prowadzi w przypadku obu sto...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Jaskowski M., Pieła K., Błaz L.
Format: Article
Language:English
Published: Polish Academy of Sciences 2014-06-01
Series:Archives of Metallurgy and Materials
Subjects:
Online Access:http://www.degruyter.com/view/j/amm.2014.59.issue-2/amm-2014-0078/amm-2014-0078.xml?format=INT
id doaj-6348b1b1df4e4b73af2b3b25be099f43
record_format Article
spelling doaj-6348b1b1df4e4b73af2b3b25be099f432020-11-25T03:17:16ZengPolish Academy of SciencesArchives of Metallurgy and Materials2300-19092014-06-0159247347910.2478/amm-2014-0078amm-2014-0078Structure and Mechanical Properties of AlMg4.5 And AlMg4.5Mn Wires Extruded by Kobo MethodJaskowski M.0Pieła K.1Błaz L.2AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE AND NON- FERROUS METALS ENGINEERING, AL. A. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW, POLANDAGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE AND NON- FERROUS METALS ENGINEERING, AL. A. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW, POLANDAGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE AND NON- FERROUS METALS ENGINEERING, AL. A. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW, POLAND W pracy badano wpływ liczby operacji wyciskania metodą KoBo (z identycznym sumarycznym stopniem przerobu λ = 100) na strukturę, własności mechaniczne i charakterystyki umocnieniowe drutów ze stopów AlMg4.5 i AlMg4.5Mn (AA5083). Stwierdzono, że wyciskanie jednooperacyjne prowadzi w przypadku obu stopów do formowania struktury typowej dla materia- łów zrekrystalizowanych. podczas gdy zastosowanie dwuoperacyjnego wyciskania skutkuje utworzeniem struktury włóknistej o charakterze „mieszanym”, tzn. zawierającej zarówno obszary, w których dominowały procesy intensywnego zdrowienia, jak i rekrystalizacji. W konsekwencji własności wytrzymałościowe tych ostatnich są zdecydowanie wyższe zarówno po wyciskaniu, jak i po późniejszym walcowaniu na zimno. We wszystkich przypadkach na krzywych rozciągania drutów obserwowano sko- kowe oscylacje naprężenia, charakterystyczne dla efektu Portevin - LeChatelier (P-L). W nielicznych próbach rozciągania efekt P-L poprzedzała niestateczność płynięcia plastycznego typowa dla występowania pasma LUdersa. Charakterystyki umocnienia wywołane procesem walcowania wykazywały przebieg monotonicznie rosnący. http://www.degruyter.com/view/j/amm.2014.59.issue-2/amm-2014-0078/amm-2014-0078.xml?format=INTaluminium alloysextrusionKoBo methodstructuremechanical propertieswork hardening
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Jaskowski M.
Pieła K.
Błaz L.
spellingShingle Jaskowski M.
Pieła K.
Błaz L.
Structure and Mechanical Properties of AlMg4.5 And AlMg4.5Mn Wires Extruded by Kobo Method
Archives of Metallurgy and Materials
aluminium alloys
extrusion
KoBo method
structure
mechanical properties
work hardening
author_facet Jaskowski M.
Pieła K.
Błaz L.
author_sort Jaskowski M.
title Structure and Mechanical Properties of AlMg4.5 And AlMg4.5Mn Wires Extruded by Kobo Method
title_short Structure and Mechanical Properties of AlMg4.5 And AlMg4.5Mn Wires Extruded by Kobo Method
title_full Structure and Mechanical Properties of AlMg4.5 And AlMg4.5Mn Wires Extruded by Kobo Method
title_fullStr Structure and Mechanical Properties of AlMg4.5 And AlMg4.5Mn Wires Extruded by Kobo Method
title_full_unstemmed Structure and Mechanical Properties of AlMg4.5 And AlMg4.5Mn Wires Extruded by Kobo Method
title_sort structure and mechanical properties of almg4.5 and almg4.5mn wires extruded by kobo method
publisher Polish Academy of Sciences
series Archives of Metallurgy and Materials
issn 2300-1909
publishDate 2014-06-01
description W pracy badano wpływ liczby operacji wyciskania metodą KoBo (z identycznym sumarycznym stopniem przerobu λ = 100) na strukturę, własności mechaniczne i charakterystyki umocnieniowe drutów ze stopów AlMg4.5 i AlMg4.5Mn (AA5083). Stwierdzono, że wyciskanie jednooperacyjne prowadzi w przypadku obu stopów do formowania struktury typowej dla materia- łów zrekrystalizowanych. podczas gdy zastosowanie dwuoperacyjnego wyciskania skutkuje utworzeniem struktury włóknistej o charakterze „mieszanym”, tzn. zawierającej zarówno obszary, w których dominowały procesy intensywnego zdrowienia, jak i rekrystalizacji. W konsekwencji własności wytrzymałościowe tych ostatnich są zdecydowanie wyższe zarówno po wyciskaniu, jak i po późniejszym walcowaniu na zimno. We wszystkich przypadkach na krzywych rozciągania drutów obserwowano sko- kowe oscylacje naprężenia, charakterystyczne dla efektu Portevin - LeChatelier (P-L). W nielicznych próbach rozciągania efekt P-L poprzedzała niestateczność płynięcia plastycznego typowa dla występowania pasma LUdersa. Charakterystyki umocnienia wywołane procesem walcowania wykazywały przebieg monotonicznie rosnący.
topic aluminium alloys
extrusion
KoBo method
structure
mechanical properties
work hardening
url http://www.degruyter.com/view/j/amm.2014.59.issue-2/amm-2014-0078/amm-2014-0078.xml?format=INT
work_keys_str_mv AT jaskowskim structureandmechanicalpropertiesofalmg45andalmg45mnwiresextrudedbykobomethod
AT piełak structureandmechanicalpropertiesofalmg45andalmg45mnwiresextrudedbykobomethod
AT błazl structureandmechanicalpropertiesofalmg45andalmg45mnwiresextrudedbykobomethod
_version_ 1724632269348405248