CADASIL spowodowany stereotypową mutacją p.Arg207Cys w genie NOTCH3

Najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą małych naczyń związaną z udarami i naczyniopochodnym otępieniem jest mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy, CAD...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Karol Jastrzębski, Magdalena Obrembska, Łukasz Kępczyński, Katarzyna Turoboś, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Elżbieta Miller, Andrzej Głąbiński
Format: Article
Language:English
Published: Medical Communications Sp. z o.o. 2018-05-01
Series:Aktualności Neurologiczne
Subjects:
Online Access:http://neurologia.com.pl/index.php/wydawnictwa/2018-vol-18-no-1/cadasil-spowodowany-stereotypowa-mutacja-p-arg207cys-w-genie-notch3?aid=975
id doaj-65b2819dc6a44a6b938664218b51cf9c
record_format Article
spelling doaj-65b2819dc6a44a6b938664218b51cf9c2020-11-24T21:00:31ZengMedical Communications Sp. z o.o.Aktualności Neurologiczne1641-92272451-06962018-05-01181475110.15557/AN.2018.0007CADASIL spowodowany stereotypową mutacją p.Arg207Cys w genie NOTCH3Karol Jastrzębski0Magdalena Obrembska1Łukasz Kępczyński2Katarzyna Turoboś3Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska4Elżbieta Miller5Andrzej Głąbiński6Klinika Neurologii i Udarów Mózgu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej (USK im. WAM), Łódź, PolskaZakład Medycyny Fizykalnej, Katedra Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, PolskPracownia Biologii Molekularnej, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, USK im. WAM, Łódź, PolskaPracowania Rezonansu Magnetycznego, Zakład Diagnostyki iTerapii Radiologicznej i Izotopowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, USK im. WAM, Łódź, PolskaCentrum Medyczne MedGen, Warszawa, PolskaZakład Medycyny Fizykalnej, Katedra Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, PolskKlinika Neurologii i Udarów Mózgu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej (USK im. WAM), Łódź, PolskaNajczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą małych naczyń związaną z udarami i naczyniopochodnym otępieniem jest mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy, CADASIL). Za CADASIL odpowiedzialne są mutacje genu NOTCH3. Większość patogennych mutacji na poziomie białka skutkuje zastąpieniem cysteiny innym aminokwasem bądź innego aminokwasu cysteiną, dlatego mutacje te nazywa się stereotypowymi. U 55-letniego pacjenta, u którego nagle wystąpiły zaburzenia mowy, zdiagnozowano sporadyczny przypadek CADASIL-u. Podstawą podejrzenia choroby był obraz radiologiczny, a zwłaszcza obraz uzyskany w badaniu rezonansem magnetycznym. Badanie genetyczne potwierdziło diagnozę. Ujawniono jedną z rzadszych mutacji – w jednym allelu genu NOTCH3 p.Arg207Cys, odpowiadającą na poziomie DNA tranzycji cytozyny w tyminę w pozycji 619. W badaniu rezonansem magnetycznym odnotowano klasyczne zmiany radiologiczne i obecność mikrokrwawień w jądrach podkorowych, co nie jest częstą manifestacją choroby. Mimo tak zaawansowanych zmian pacjent kontynuował pracę zawodową. W chwili obecnej nie jest znane skuteczne leczenie.http://neurologia.com.pl/index.php/wydawnictwa/2018-vol-18-no-1/cadasil-spowodowany-stereotypowa-mutacja-p-arg207cys-w-genie-notch3?aid=975udarchoroba małych naczyńmózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatiąCADASILNOTCH3p.Arg207Cys
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Karol Jastrzębski
Magdalena Obrembska
Łukasz Kępczyński
Katarzyna Turoboś
Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska
Elżbieta Miller
Andrzej Głąbiński
spellingShingle Karol Jastrzębski
Magdalena Obrembska
Łukasz Kępczyński
Katarzyna Turoboś
Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska
Elżbieta Miller
Andrzej Głąbiński
CADASIL spowodowany stereotypową mutacją p.Arg207Cys w genie NOTCH3
Aktualności Neurologiczne
udar
choroba małych naczyń
mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią
CADASIL
NOTCH3
p.Arg207Cys
author_facet Karol Jastrzębski
Magdalena Obrembska
Łukasz Kępczyński
Katarzyna Turoboś
Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska
Elżbieta Miller
Andrzej Głąbiński
author_sort Karol Jastrzębski
title CADASIL spowodowany stereotypową mutacją p.Arg207Cys w genie NOTCH3
title_short CADASIL spowodowany stereotypową mutacją p.Arg207Cys w genie NOTCH3
title_full CADASIL spowodowany stereotypową mutacją p.Arg207Cys w genie NOTCH3
title_fullStr CADASIL spowodowany stereotypową mutacją p.Arg207Cys w genie NOTCH3
title_full_unstemmed CADASIL spowodowany stereotypową mutacją p.Arg207Cys w genie NOTCH3
title_sort cadasil spowodowany stereotypową mutacją p.arg207cys w genie notch3
publisher Medical Communications Sp. z o.o.
series Aktualności Neurologiczne
issn 1641-9227
2451-0696
publishDate 2018-05-01
description Najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą małych naczyń związaną z udarami i naczyniopochodnym otępieniem jest mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy, CADASIL). Za CADASIL odpowiedzialne są mutacje genu NOTCH3. Większość patogennych mutacji na poziomie białka skutkuje zastąpieniem cysteiny innym aminokwasem bądź innego aminokwasu cysteiną, dlatego mutacje te nazywa się stereotypowymi. U 55-letniego pacjenta, u którego nagle wystąpiły zaburzenia mowy, zdiagnozowano sporadyczny przypadek CADASIL-u. Podstawą podejrzenia choroby był obraz radiologiczny, a zwłaszcza obraz uzyskany w badaniu rezonansem magnetycznym. Badanie genetyczne potwierdziło diagnozę. Ujawniono jedną z rzadszych mutacji – w jednym allelu genu NOTCH3 p.Arg207Cys, odpowiadającą na poziomie DNA tranzycji cytozyny w tyminę w pozycji 619. W badaniu rezonansem magnetycznym odnotowano klasyczne zmiany radiologiczne i obecność mikrokrwawień w jądrach podkorowych, co nie jest częstą manifestacją choroby. Mimo tak zaawansowanych zmian pacjent kontynuował pracę zawodową. W chwili obecnej nie jest znane skuteczne leczenie.
topic udar
choroba małych naczyń
mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią
CADASIL
NOTCH3
p.Arg207Cys
url http://neurologia.com.pl/index.php/wydawnictwa/2018-vol-18-no-1/cadasil-spowodowany-stereotypowa-mutacja-p-arg207cys-w-genie-notch3?aid=975
work_keys_str_mv AT karoljastrzebski cadasilspowodowanystereotypowamutacjaparg207cyswgenienotch3
AT magdalenaobrembska cadasilspowodowanystereotypowamutacjaparg207cyswgenienotch3
AT łukaszkepczynski cadasilspowodowanystereotypowamutacjaparg207cyswgenienotch3
AT katarzynaturobos cadasilspowodowanystereotypowamutacjaparg207cyswgenienotch3
AT agnieszkasobczynskatomaszewska cadasilspowodowanystereotypowamutacjaparg207cyswgenienotch3
AT elzbietamiller cadasilspowodowanystereotypowamutacjaparg207cyswgenienotch3
AT andrzejgłabinski cadasilspowodowanystereotypowamutacjaparg207cyswgenienotch3
_version_ 1716779521942749184