بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF

پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات طبیعی در مناطق خشک و بیابانی ایران و جهان به-حساب می آید. این پدیده از نظر زیست محیطی و تاثیر بر سلامتی اهمیت داشته و نقش مهمی در تشکیل لس ها و فرآیند های ژئومورفیک در مناطق خشک و نیمه خشک ایفا می کند. منطقه شهداد به علت موقعیت جغرافیایی و نزدیکی با بیابان لوت در معرض...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: مهران همدم جو, علیرضا راشکی, رضا جعفری
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2015-05-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_28511_a0f0acbcd8da848ab769f90f75f771cb.pdf
id doaj-6e6eb0fa007b40a086a49299997638bf
record_format Article
spelling doaj-6e6eb0fa007b40a086a49299997638bf2021-05-19T04:51:07ZengFerdowsi University of Mashhadجغرافیا و مخاطرات محیطی2322-16822383-30762015-05-014212010.22067/geo.v4i2.3948828511بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRFمهران همدم جو0علیرضا راشکی1رضا جعفری2دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه فردوسی مشهددانشگاه صنعتی اصفهانپدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات طبیعی در مناطق خشک و بیابانی ایران و جهان به-حساب می آید. این پدیده از نظر زیست محیطی و تاثیر بر سلامتی اهمیت داشته و نقش مهمی در تشکیل لس ها و فرآیند های ژئومورفیک در مناطق خشک و نیمه خشک ایفا می کند. منطقه شهداد به علت موقعیت جغرافیایی و نزدیکی با بیابان لوت در معرض پدیده گرد و غبار بیابانی قرار دارد. از این رو شناخت خصوصیات گرد و غبار این منطقه می تواند جهت مقابله با کاهش اثرات زیانبار پدیده گرد و غبار مفید واقع شود. این مقاله برای اولین بار خصوصیات شیمیایی گرد و غبار شهداد را توسط نمونه گرد و غبار جمع آوری شده در پنج ایستگاه واقع در منطقه شهداد در بهار و تابستان 1392 مورد آزمایش قرار داده است. بعلاوه سه نمونه خاک سطحی از عمق 5-0 سانتی متری سطح زمین از نقاط مختلف منطقه نیز جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفت. آنالیز XRF نمونه های گرد و غبار و خاک منطقه، SiO2، LOI، CaO، Al2O3، Fe2O3، Na2O و MgO را به عنوان ترکیب اکسیدهای مهم منطقه معرفی کرد. ایستگاه D واقع در بخش مرکزی شهداد، به علت فاصله داشتن از منطقه غبار خیز شرق شهداد، نسبت به دیگر ایستگاه ها کمتر تحت تاثیر طوفان های گرد و غبار قرار می گیرد؛ از این رو ترکیب عنصری متفاوتی با دیگر ایستگاه ها دارد. Sr و Ba مقدار قابل توجهی از عناصر کمیاب را در بین نمونه ها به خود اختصاص داده اند. همچنین بررسی فاکتور غنی سازی نشان می دهد که گرد و غبار رسوب کرده در تمامی ایستگاه ها به غیر ایستگاه D منشاء طبیعی دارد.https://geoeh.um.ac.ir/article_28511_a0f0acbcd8da848ab769f90f75f771cb.pdfگرد و غبار بیابانآنالیز xrfفاکتور غنی سازیشهداد
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author مهران همدم جو
علیرضا راشکی
رضا جعفری
spellingShingle مهران همدم جو
علیرضا راشکی
رضا جعفری
بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF
جغرافیا و مخاطرات محیطی
گرد و غبار بیابان
آنالیز xrf
فاکتور غنی سازی
شهداد
author_facet مهران همدم جو
علیرضا راشکی
رضا جعفری
author_sort مهران همدم جو
title بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF
title_short بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF
title_full بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF
title_fullStr بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF
title_full_unstemmed بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF
title_sort بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز xrf
publisher Ferdowsi University of Mashhad
series جغرافیا و مخاطرات محیطی
issn 2322-1682
2383-3076
publishDate 2015-05-01
description پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات طبیعی در مناطق خشک و بیابانی ایران و جهان به-حساب می آید. این پدیده از نظر زیست محیطی و تاثیر بر سلامتی اهمیت داشته و نقش مهمی در تشکیل لس ها و فرآیند های ژئومورفیک در مناطق خشک و نیمه خشک ایفا می کند. منطقه شهداد به علت موقعیت جغرافیایی و نزدیکی با بیابان لوت در معرض پدیده گرد و غبار بیابانی قرار دارد. از این رو شناخت خصوصیات گرد و غبار این منطقه می تواند جهت مقابله با کاهش اثرات زیانبار پدیده گرد و غبار مفید واقع شود. این مقاله برای اولین بار خصوصیات شیمیایی گرد و غبار شهداد را توسط نمونه گرد و غبار جمع آوری شده در پنج ایستگاه واقع در منطقه شهداد در بهار و تابستان 1392 مورد آزمایش قرار داده است. بعلاوه سه نمونه خاک سطحی از عمق 5-0 سانتی متری سطح زمین از نقاط مختلف منطقه نیز جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفت. آنالیز XRF نمونه های گرد و غبار و خاک منطقه، SiO2، LOI، CaO، Al2O3، Fe2O3، Na2O و MgO را به عنوان ترکیب اکسیدهای مهم منطقه معرفی کرد. ایستگاه D واقع در بخش مرکزی شهداد، به علت فاصله داشتن از منطقه غبار خیز شرق شهداد، نسبت به دیگر ایستگاه ها کمتر تحت تاثیر طوفان های گرد و غبار قرار می گیرد؛ از این رو ترکیب عنصری متفاوتی با دیگر ایستگاه ها دارد. Sr و Ba مقدار قابل توجهی از عناصر کمیاب را در بین نمونه ها به خود اختصاص داده اند. همچنین بررسی فاکتور غنی سازی نشان می دهد که گرد و غبار رسوب کرده در تمامی ایستگاه ها به غیر ایستگاه D منشاء طبیعی دارد.
topic گرد و غبار بیابان
آنالیز xrf
فاکتور غنی سازی
شهداد
url https://geoeh.um.ac.ir/article_28511_a0f0acbcd8da848ab769f90f75f771cb.pdf
work_keys_str_mv AT mhrạnhmdmjw brrsytrḵybkẖṣwṣyạtsẖymyạyyryzgrdhạysẖhdạdtwsṭậnạlyzxrf
AT ʿlyrḍạrạsẖḵy brrsytrḵybkẖṣwṣyạtsẖymyạyyryzgrdhạysẖhdạdtwsṭậnạlyzxrf
AT rḍạjʿfry brrsytrḵybkẖṣwṣyạtsẖymyạyyryzgrdhạysẖhdạdtwsṭậnạlyzxrf
_version_ 1721437036309643264