بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF

پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات طبیعی در مناطق خشک و بیابانی ایران و جهان به-حساب می آید. این پدیده از نظر زیست محیطی و تاثیر بر سلامتی اهمیت داشته و نقش مهمی در تشکیل لس ها و فرآیند های ژئومورفیک در مناطق خشک و نیمه خشک ایفا می کند. منطقه شهداد به علت موقعیت جغرافیایی و نزدیکی با بیابان لوت در معرض...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: مهران همدم جو, علیرضا راشکی, رضا جعفری
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2015-05-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_28511_a0f0acbcd8da848ab769f90f75f771cb.pdf

Similar Items