پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس

دامنة شمال شرقی کرکس به عنوان بخشی از تودة کوهستانی کرکس به شمار می‌رود که در جنوب غرب شهرستان نطنز واقع شده و درجهت شمال غربی- جنوب شرقی امتداد یافته است. این منطقه  در محدودة  جغرافیایی´30   ˚51 تا ´4     ˚52 طول شرقی و´26  ˚33 تا ´48   ˚33  عرض شمالی واقع شده است. ارتفاع زمین در پست‌ترین نقاط آن...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: سمیه خسروی
Format: Article
Language:fas
Published: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 2012-08-01
Series:اطلاعات جغرافیایی
Subjects:
Online Access:http://www.sepehr.org/article_26264_964619e3cda8ee6e882958f4d8a4f4cd.pdf
Description
Summary:دامنة شمال شرقی کرکس به عنوان بخشی از تودة کوهستانی کرکس به شمار می‌رود که در جنوب غرب شهرستان نطنز واقع شده و درجهت شمال غربی- جنوب شرقی امتداد یافته است. این منطقه  در محدودة  جغرافیایی´30   ˚51 تا ´4     ˚52 طول شرقی و´26  ˚33 تا ´48   ˚33  عرض شمالی واقع شده است. ارتفاع زمین در پست‌ترین نقاط آن حدود 970 متراست، این ارتفاع تا 3895 متر در خط الرأس قله‌های کرکس افزایش می‌یابد. منطقة مورد مطالعه محدود به دو حوضة آبریز به نام‌های نطنز (اوره، طامه) و هنجن (برزرود و چیمه‌رود) می‌باشد. این دو حوضه جزء حوضة آبریز اردستان محسوب می‌شوند. دو واحد عمدة ژئومورفولوژی منطقه عبارتند از: -  ارتفاعات بلند کرکس که اکثر این ارتفاعات بلندتراز3000 متر می‌باشد. -  یک منطقة پست و فروافتاده که پست‌ترین نقطه آن 970 متر ارتفاع دارد و جزئی از نوار فرونشست قم- اردکان می‌باشد. ساختار زمین‌شناسی، تنوع آب و هوایی، ویژگی‌های لیتولوژی، توپوگرافی و هیدرولوژی فعلی منطقه و عوامل مورفودینامیک فعال آن سبب شده‌اند که در دامنة شمال شرقی کرکس، پدیده‌های ژئومورفولوژی تنوع چشمگیری داشته باشند. به طوری که در ارتفاعات فوقانی رشته کوه کرکس سیستم شکل‌زایی مجاور یخچالی و در دشت (دشت بادرود) سیستم فرسایشی مناطق خشک حاکمیت دارد.
ISSN:2588-3860
2588-3879