پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس

دامنة شمال شرقی کرکس به عنوان بخشی از تودة کوهستانی کرکس به شمار می‌رود که در جنوب غرب شهرستان نطنز واقع شده و درجهت شمال غربی- جنوب شرقی امتداد یافته است. این منطقه  در محدودة  جغرافیایی´30   ˚51 تا ´4     ˚52 طول شرقی و´26  ˚33 تا ´48   ˚33  عرض شمالی واقع شده است. ارتفاع زمین در پست‌ترین نقاط آن...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: سمیه خسروی
Format: Article
Language:fas
Published: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 2012-08-01
Series:اطلاعات جغرافیایی
Subjects:
Online Access:http://www.sepehr.org/article_26264_964619e3cda8ee6e882958f4d8a4f4cd.pdf

Similar Items