بررسی فلور آلپی کوه هزار، جنوب شرق ایران

ایران یک کشور کوهستانی است. کوه هزار با 4465 متر ارتفاع (بالاتر از سطح دریا) در جنوب شرق ایران واقع شده است. هدف از این مقاله ارایه یک دیدگاه کلی از تنوع گیاهی آلپی کوه هزار می‌باشد. ناحیه آلپی (کوهستانی) که بالای خط درختی (خط فرضى که بالاى آن هیچ درختى رشد نمی‌کند) واقع شده به عواملی چون آب و هوا،...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: پیمان رجایی, علی‌اصغر معصومی, ولی‌اله مظفریان, طاهر نژاد‌ستاری, احمد پورمیرزایی
Format: Article
Language:English
Published: Agricultural Research, Education and Extension Organization 2012-02-01
Series:رستنی‌ها
Subjects:
Online Access:http://rostaniha.areo.ir/article_101405_8951e60a4fede4b4599c52d92b42d36c.pdf
id doaj-818dbaea377f4a6487cd36db7b2b1189
record_format Article
spelling doaj-818dbaea377f4a6487cd36db7b2b11892020-11-25T00:05:18ZengAgricultural Research, Education and Extension Organizationرستنی‌ها1608-43062423-66082012-02-0112211112710.22092/botany.2012.101405101405بررسی فلور آلپی کوه هزار، جنوب شرق ایرانپیمان رجایی0علی‌اصغر معصومی1ولی‌اله مظفریان2طاهر نژاد‌ستاری3احمد پورمیرزایی4دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان(E-mail: ppeyman17@yahoo.com)استاد موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهراندانشیار موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهراندانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهرانمربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، کرمانایران یک کشور کوهستانی است. کوه هزار با 4465 متر ارتفاع (بالاتر از سطح دریا) در جنوب شرق ایران واقع شده است. هدف از این مقاله ارایه یک دیدگاه کلی از تنوع گیاهی آلپی کوه هزار می‌باشد. ناحیه آلپی (کوهستانی) که بالای خط درختی (خط فرضى که بالاى آن هیچ درختى رشد نمی‌کند) واقع شده به عواملی چون آب و هوا، شیب و اثرات انسانی بستگی دارد. خط درختی در کوه هزار از 3200 متر (در شیب شمالی) تا 3350 متر (در شیب جنوبی) متغیر است. در این مطالعه، 208 گونه گیاهی متعلق به 122 جنس و 39 تیره از ناحیه آلپی و نیمه‌آلپی کوه هزار شناسایی گردید. شصت و هفت درصد گیاهان ناحیه آلپی همی‌کریپتوفیت و 15% کامفیت بودند و بیشتر آن‌ها را گونه‌های پشته‌ای خاردار تشکیل می‌دهد. تعداد گونه‌ها با افزایش ارتفاع کاهش می‌یابد اما درصد بومزادی با بالارفتن ارتفاع افزایش نشان می‌دهد. حداکثر ارتفاع ممکن برای رویش گیاهان گلدار 4450 متر گزارش شد. الگوی پراکنش جغرافیایی فلور ناحیه آلپی کوه هزار نشان داد حدود 46% (97 گونه)  اندمیک و نیمه‌اندمیک ایران می‌باشند و منشا فلور آلپی کوه هزار ایرانو- تورانی است.http://rostaniha.areo.ir/article_101405_8951e60a4fede4b4599c52d92b42d36c.pdfبومزادیپوشش گیاهیجغرافیای گیاهیفلورکوه هزار
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author پیمان رجایی
علی‌اصغر معصومی
ولی‌اله مظفریان
طاهر نژاد‌ستاری
احمد پورمیرزایی
spellingShingle پیمان رجایی
علی‌اصغر معصومی
ولی‌اله مظفریان
طاهر نژاد‌ستاری
احمد پورمیرزایی
بررسی فلور آلپی کوه هزار، جنوب شرق ایران
رستنی‌ها
بومزادی
پوشش گیاهی
جغرافیای گیاهی
فلور
کوه هزار
author_facet پیمان رجایی
علی‌اصغر معصومی
ولی‌اله مظفریان
طاهر نژاد‌ستاری
احمد پورمیرزایی
author_sort پیمان رجایی
title بررسی فلور آلپی کوه هزار، جنوب شرق ایران
title_short بررسی فلور آلپی کوه هزار، جنوب شرق ایران
title_full بررسی فلور آلپی کوه هزار، جنوب شرق ایران
title_fullStr بررسی فلور آلپی کوه هزار، جنوب شرق ایران
title_full_unstemmed بررسی فلور آلپی کوه هزار، جنوب شرق ایران
title_sort بررسی فلور آلپی کوه هزار، جنوب شرق ایران
publisher Agricultural Research, Education and Extension Organization
series رستنی‌ها
issn 1608-4306
2423-6608
publishDate 2012-02-01
description ایران یک کشور کوهستانی است. کوه هزار با 4465 متر ارتفاع (بالاتر از سطح دریا) در جنوب شرق ایران واقع شده است. هدف از این مقاله ارایه یک دیدگاه کلی از تنوع گیاهی آلپی کوه هزار می‌باشد. ناحیه آلپی (کوهستانی) که بالای خط درختی (خط فرضى که بالاى آن هیچ درختى رشد نمی‌کند) واقع شده به عواملی چون آب و هوا، شیب و اثرات انسانی بستگی دارد. خط درختی در کوه هزار از 3200 متر (در شیب شمالی) تا 3350 متر (در شیب جنوبی) متغیر است. در این مطالعه، 208 گونه گیاهی متعلق به 122 جنس و 39 تیره از ناحیه آلپی و نیمه‌آلپی کوه هزار شناسایی گردید. شصت و هفت درصد گیاهان ناحیه آلپی همی‌کریپتوفیت و 15% کامفیت بودند و بیشتر آن‌ها را گونه‌های پشته‌ای خاردار تشکیل می‌دهد. تعداد گونه‌ها با افزایش ارتفاع کاهش می‌یابد اما درصد بومزادی با بالارفتن ارتفاع افزایش نشان می‌دهد. حداکثر ارتفاع ممکن برای رویش گیاهان گلدار 4450 متر گزارش شد. الگوی پراکنش جغرافیایی فلور ناحیه آلپی کوه هزار نشان داد حدود 46% (97 گونه)  اندمیک و نیمه‌اندمیک ایران می‌باشند و منشا فلور آلپی کوه هزار ایرانو- تورانی است.
topic بومزادی
پوشش گیاهی
جغرافیای گیاهی
فلور
کوه هزار
url http://rostaniha.areo.ir/article_101405_8951e60a4fede4b4599c52d92b42d36c.pdf
work_keys_str_mv AT pymạnrjạyy brrsyflwrậlpyḵwhhzạrjnwbsẖrqạyrạn
AT ʿlyạṣgẖrmʿṣwmy brrsyflwrậlpyḵwhhzạrjnwbsẖrqạyrạn
AT wlyạlhmẓfryạn brrsyflwrậlpyḵwhhzạrjnwbsẖrqạyrạn
AT ṭạhrnzẖạdstạry brrsyflwrậlpyḵwhhzạrjnwbsẖrqạyrạn
AT ạḥmdpwrmyrzạyy brrsyflwrậlpyḵwhhzạrjnwbsẖrqạyrạn
_version_ 1725425947796045824