تحلیل طوفان‌های گرد و غبار استان یزد بر مبنای مدل سازی های عددی

استان یزد ازجمله استان‌های کم بارش ایران است که تقریباً نیمی از آن را بیابان و دشت کم آب‌وعلف پوشانده و همواره در معرض طوفان گرد و غبار است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از مدل‌‌های عددی، رویکردی مناسب برای تحلیل دینامیکی طوفان‌های گرد و غبار استان یزد به کار گرفته شود. ابتدا طوفان‌های گرد و...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: محمدرضا محمدپور پنچاه, محمدحسین معماریان, سید مجید میررکنی
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2015-01-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_28077_a0d092dede1dbb997d0320c86e784310.pdf