Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Empatik Eğilim, Öznel İyi Oluş ve Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının empatik eğilim ve öznel iyi oluş puanlarının kültürlerarası duyarlılık puanlarını yordamadaki katkılarını inceleyerek kültürlerarası duyarlılık puanlarının cinsiyet, öğrenim gördükleri program, yurtdışı deneyimi, algılanan yabancı dil düzeyi, farklı ülke ya...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ayten Bölükbaşı
Format: Article
Language:English
Published: Mersin University 2020-04-01
Series:Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Subjects:
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/53694/640893?publisher=mersin-university

Similar Items